Współczesna architektura Słowacji 1989-2013 w fotografiach L’ubo i Moniki Stacho / MAW / Vratislav (PL)

28. 2.– 2. 6. 2013 / Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardynska 5, Wroclaw (www.ma.wroc.pl)

Monika a Ľubo Stachovi představují současnou slovenskou architekturu z let 1989–2011

Výstava současné slovenské architektury z let 1989–2011, zachycená na fotografiích profesora Ľuba Stacha, je díky iniciativě ostravského Kabinetu architektury poprvé představena v České republice. Výstava je koncipována jako putovní, prezentována byla již na Slovensku a v Anglii.

Jsou zde představena díla architektů z generace 30. let 20. století, počínaje Štefanom Svetkom a Ivanom Matušikom, až po úspěchy nejmladší generace, zastoupené Benjaminem Bradňanským. Soupis děl tvoří pestrou typologickou škálu převážně obytných a občanských staveb, postavených na Slovensku v uplynulých dvaceti letech s největším rozvojem po roce 2000. Česká premiéra výstavy v Ostravě byla doplněna o poslední reprezentativní práce, jakými jsou zimní stadion Ondreja Nepela v Bratislavě a obytný dům „H“ od Davida Kopeckého a Jána Studeného v Košicích.

Různorodost vývojových proudů slovenské architektury v průběhu uplynulých dvaceti let a silný vliv na společnost se snaží výstava přiblížit široké veřejnosti srozumitelnou formou, zachycenou na velkoformátových fotografiích.

Smyslem výstavy je ukázat dosažené výsledky a úroveň současné architektury na Slovensku, a také vytvořit prostor pro diskuzi a názory širší veřejnosti.

Rasťo Udžan

Další informace o výstavě:
https://kabinetarchitektury.cz/slovenska-architektura-1989-2011/
http://www.ma.wroc.pl/wystawy_aktualne264.html

 

Na wystawie w Muzeum Architektury zobaczymy fotografie L’ubo i Moniki Stacho dokumentujące przemiany architektonicznego pejzażu Słowacji. To pierwszy pokaz ekspozycji w Polsce. Ekspozycja zainicjowana przez ostrawski Gabinet Architektury (Kabinet architektury/ SPOK ) ma charakter wystawy objazdowej i była już pokazywana na Słowacji, w Wielkiej Brytanii i Czechach.

Na kilkudziesięciu barwnych zdjęciach autorzy sportretowali współczesne realizacje – budynki prywatne i publiczne, założenia parkowe, kompleksy biurowo-usługowe, obiekty handlowe, centra kultury. Ważne miejsce wśród nich zajmuje ostatni artystyczny projekt L’ubo Stacha „Dwa Domy jednego Pana”, w którym autor portretuje słowackie – chrześcijańskie i żydowskie – budowle sakralne. Wystawa daje możliwość zapoznania się z pracami architektów pokolenia lat trzydziestych XX wieku, takich jak Štefan Svetko czy Ivan Matušik, ale zarazem możemy być świadkami dokonań najmłodszej generacji twórców, reprezentowanych tu m.in. przez Benjamina Bradňanskiego. Zgromadzone prace prezentują szerokie i rozmaite wykorzystanie zasad typologii, zastosowane tu przeważnie w obiektach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej wybudowanych na terenie Słowacji w czasie ostatniego dwudziestolecia. Wrocławska ekspozycja jest powiększona o najnowsze słowackie realizacje z lat 2011-2013, do których należą między innymi obiekt wielofunkcyjny Cassovar w Koszycach architekta Závodnego i centrum handlowe Centrál w Bratysławie projektu architekta Ivana Kubíka.

L’ubomir Stacho jest fotografem, profesorem w Akademii Sztuki i Designu w Bratysławie. Swoje zdjęcia pokazywał na licznych wystawach i konkursach na całym świecie, jest zdobywcą głównej nagrody na Biennale Fotografii w Metropolitan Museum of Photography w Tokio. Fotografie L’ubo Stacha znajdują się w stałych zbiorach Slovak National Gallery w Bratysławie, City Gallery Brno, National Gallery Prague, UMPRUM Museum Prague, Bibliotece Narodowej w Paryżu i Jane Corkin Gallery w Toronto oraz w kolekcjach prywatnych.

L’ubo Stach zajmuje się fotografią dokumentalną i artystyczną, instalacjami i sztuką video. Głównym tematem jego multimedialnych prac jest czas, któremu poświęca kolejne cykle fotografii i filmów video: Manifest of time (1976-84), Time (1980-83), Symbols (1985-89), Metaphors (1990), czy Parables (1998).

Kuratorzy: Rasťo Udžan, Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec

Share Button