Tércsomagoló építészet. Alfred Neumann élete és munkássága / Budapest Center of Architecture FUGA

5. 5. – 5. 6. 2017 | Budapest Center of Architecture FUGA | Budapešť / Maďarsko

Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo je vůbec první výstavou o díle Alfreda Neumanna (1900–1968). Neumann začínal v 60. letech v Izraeli a jeho navýsost originální architektura stála stranou kánonu tzv. mezinárodního stylu tehdejší doby: vyhnul se funkcionalistickému a ortogonálnímu výrazu a rozhodl se pro geometrii mnohostěnů, u níž se tradiční architektonické zásady prolínají s novými výrazovými způsoby. Díky jedinečným ukázkám jeho nejproslulejších staveb vnáší výstava světlo do Neumannovy expresivní architektury a metodologie designu. Vypráví různými prostředky o Neumannově architektuře a představuje dosud nezveřejněné fotografie, architektonické výkresy a modely ve velkém i  menším měřítku, které byly zhotoveny zvlášť pro tuto příležitost. V galerii budou zbudovány čtyři prostorové modely v životní velikosti podle Neumannových nejproslulejších projektů, takže návštěvníci jimi budou moci procházet a získávat vlastní autentický dojem z jeho architektonických geometrií a prostorů. Architektonické modely v menším měřítku týchž budov poskytnou ve své úplnosti kontext prostorových modelů v životní velikosti a doloží, jak Neumann pracoval vyváženě s měřítky a prvky, aby mohl ve svých návrzích vytvářet unifikovaná schémata. Výstavu doplňuje Neumannova osobní korespondence, fotografie, malby a skici. Stejnou měrou je zastoupena historická dokumentace i rekonstruované architektonické prvky v prostoru, aby se návštěvníkovi poskytla jak informace o Neumannově architektuře, tak jakýsi autentický prožitek.


Kurátor:
Rafi SEGAL (Massachusetts Institute of Technology), Tadeáš GORYCZKA, Jaroslav NĚMEC (Kabinet architektury, Ostrava), Zvi HECKER (Berlin)

Megnyitja:
SÓLYMOS Sándor (építész)

A Tércsomagoló építészet: Alfred Neumann élete és munkássága a legelső kiállítás, amely Alfred NEUMANN (1900–1968) munkái köré szerveződött. A húszas évek során Brnóban és Bécsben tanult NEUMANN európai karrierjét a második világháború vágta ketté. 1949-ben az újonnan megalapított Izraelbe költözött, ahol először prominens oktatóvá vált, majd építészirodát alakított két korábbi tanítványával, Zvi HECKERrel és Eldar SHARONnal. NEUMANN a hatvanas évek Izraeljében volt a legaktívabb. Kiemelkedően eredeti építészete messziről kerülte a modernizmus nemzetközi stílusának kánonját: a funkcionalista, derékszögre alapuló kifejezésmód helyett NEUMANN soklapú geometriai testekben gondolkodott, azokat tradicionális építészeti elvekkel társítva. A kiállítás NEUMANN legfontosabb megépült munkáinak bemutatásán keresztül világít rá kifejező építészetére és tervezői módszertanára, korábban nem látott fényképek, rajzok, illetve a kiállításra készült kis- és nagyméretű modellek segítségével. NEUMANN munkásságának feltárásával betekintést kapunk egy kirívóan egyéni építész gondolkodásmódjába, aki kifejlesztett, majd következetesen törekedett egy egyedülálló építészeti nyelvre, minden konfrontáció, ellenállás és nehézség ellenére. NEUMANN életműve arra vár, hogy a 20. század építészettörténetének részévé váljon. Ez a kiállítás az első lépés ebbe az irányba.

A kiállítás Ostravában debütált 2015-ben, majd világszerte több városban is megfordult (Wrocław, Weimar, Brno, Párizs, Tel-Aviv, Montréal, New York). Mind a kiállítás, mind a katalógus az ostravai Kabinet architektury, az ostravai Művészeti Galéria (GVUO – Galerie výtvarného umění v Ostravě), Rafi SEGAL és kiállítástervező csapata (MIT – Massachusetts Institute of Technology), a Berlinben élő Zvi HECKER, valamint a wrocławi Építészeti Múzeum (Muzeum Architektury we Wrocławiu) együttműködésének eredménye. /Tadeáš GORYCZKA/

Kritikusan közelítve a 20. századi modernista építészet konvencióit, Alfred NEUMANN kifejlesztette a poliéderes mintázatok új térbeli nyelvét. Épületei különálló egységekből állnak össze – ahogy ő nevezte, tércsomagolással – egy nagyobb, háromdimenziós testté. NEUMANN ezeket a térbeli egységeket egy általa az 1950-es években létrehozott arányrendszer (EM-PHI) segítségével méretezte, az emberi test arányaihoz viszonyítva. NEUMANN invenciója nemzetközi szinten elismerésre talált, ugyanakkor Izraelben ellenállásba ütközött. Munkássága elvált Izrael késő modernista, nemzetközi stílusától, és gyakran idézett fel vernakuláris és iszlám motívumokat, így utalva a környező arab régióra. A politikai és ideológiai ügyek iránt érzéketlenül NEUMANN mindvégig hű maradt saját művészi elképzeléseihez, ezáltal munkássága kritikaként érvényesült az izraeli építészet és társadalom aktuális irányultságával szemben. Az Izrael 1967-es hatnapos háborújában kivívott győzelmét kísérő nacionalista irányváltás és az izraeli posztmodern építészet elindulása bezárta előtte a lehetőségeket. Bár NEUMANN víziója merész és megingathatatlan volt, temperamentuma inkább volt tartózkodó és szerény. Egyensúlyba hozta átgondolt módszertanát saját intuitív művészi kifejezésmódjával. Az ésszerűség, eredetiség és kreativitás egyedülálló hangjaként NEUMANN megtestesítette azon művész ideálját, aki egyszerre független gondolkodó és a társadalomban vezető szerepet tölt be. Munkái erre az attitűdre reflektálnak, és ma is ugyanolyan lenyűgözőek, mint amikor megszülettek NEUMANN rajzasztalán. /Rafi SEGAL/

Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek (500 Ft).
MÉK 2017/5

Share Button