TALLER: objekt – oděv KDYŽ SE ODĚV SETKÁ S ARCHITEKTUROU MARYLA SOBEK / Montreal / Kabinet architektury Opava

9. 11. – 30. 12. 2012 / Kabinet architektury / Dům umění Opava

Výstavu zahájila: Maryla Sobek

Výstavní projekt Když se oděv střetává s architekturou Maryly Sobkové zobrazuje moderní návrhářské trendy, které již nelpí na tradičních metodách. Autorčina forma a struktura oblečení nepostihuje nijak výrazně topologii lidského těla. Navržené „oděvy – objekty“ neobkreslují tvar jedince, ale spíše se setkáváme s „obaly“, kterými je tělo omotáváno. Materiál, logicky velmi blízký kůži, vytváří naprosto individuální a nevšední svršky. Polyformní charakter objektů umožňuje jejich nošení na mnoho způsobů, a to nejen v závislosti na společenské příležitosti, ale dle fantazie a tvůrčí invence majitelky, či majitelů. Každý takovýto oděv – objekt je příležitostí k bezprostřední spoluúčasti na jeho každodenním přetváření a jeho novém, třeba i objevném, formování. Expozice představí autorčiny práce pohybující se v meziprostoru dvou uměleckých oborů – architektury a módy. Výstava má však výrazně interdisciplinární charakter. Kromě módy a architektury odkazuje mimo jiné také k tanci, videoartu a fotografii.

ODĚV-OBJEKT JAKO ARCHITEKTONICKÝ OBJEKT

Maryla Sobek zúročuje mnohaletou praxi architektky a návrhářky a pokouší se propojit dvě oblasti své působnosti: architekturu a oděv. Vychází přitom z myšlenek Henryho Lefebvra o „produkci prostoru“. Zvláště pak z jeho názoru, že soubor činností jisté společnosti v určitém časoprostorovém kontextu ovlivňuje globální produkci prostoru této společnosti a kultury. Na základě parametrů prostoru, funkce a struktury vytváří Maryla Sobek model, který jí umožňuje provést srovnávací analýzu obou druhů tvůrčí činnosti a vytyčit oblasti jejich prolínání (konvergence). Proto je za účelem analýzy nezbytné zavedení teoretických pojmů oděv-objekt a architektura-objekt. Oděv-objekt označuje libovolný objekt vymyšlený návrhářem či tvůrcem, zatímco architektura-objekt se vztahuje k „produktu, který navrhl architekt nebo architektonická firma, a který – stejně jako oděv-objekt – může plnit funkci předchůdce (prototypu), a mít vliv na obvyklou stavební formu“. Po provedení srovnávací analýzy budeme schopni odhlédnout od jednoduchých stylistických podobností a provést konceptualizaci oděvu-objektu jako tvůrčího a teoretického záměru na stejné úrovni jako v případě architektonické tvorby.

Taller:

Španělský výraz označující sdílený prostor, místo setkávání, výměny názorů, experimentování a učení se řemeslné dovednosti [dílna, workshop].

Maryla Sobek

Vystudovala architekturu a módu. Před rokem 1996, kdy se stala profesorkou na Škole designu na Quebecké universitě v Montréalu (UQAM), pracovala jako stylistka v módních domech Balenciaga a Lanvin v Paříži. Předmětem její doktorské práce bylo hledání strukturálních a estetických paralel mezi oděvem a architektonickým objektem. Její studie o západní módě a architektuře z let 1950 – 2000 potvrzují, že v navrhování oděvu a architektury najdeme mnoho paralel jak z hlediska struktury, tak z hlediska formy. V roce 2009 uskutečnila terénní výzkum v Mali v oblasti obydlené Dogony. Výzkum, financovaný z grantu uděleného Québeckým fondem pro výzkum společnosti a kultury [Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture – FQRSC], jí umožnil nalézt nové přístupy v oblasti navrhování módy a inspirovat se jinou než západní architektonickou estetikou, zejména dogonskou architekturou.

Výstava Taller: Objekt – oděv je výsledkem těchto výzkumů.

 

Více informací:  https://kabinetarchitektury.cz/taller/

Share Button