Robert Konieczny: Co je architektura? / Fakulta stavební ČVUT v Praze (přednáška)

Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 | 10. 11. 2022, 18.00 hodin

Přednáška polského architekta Roberta Konieczného v Ateliéru D na půdě Fakulty stavební. Při této příležitosti bude panu architektovi slavnostně uděleno čestné členství v Obci architektů.

Přednáška proběhne v polštině s překladem do češtiny. Přednáška je přístupná veřejnosti a je zdarma.

Share Button