Po stopách Oscara Niemeyera / Lucie Jindrák Skřivánková / Galerie KRUH, Ostrava

Galerie KRUH / Zahradní 1, Moravská Ostrava / vernisáž 12. 3. 2014, 17:00 hodin, výstava potrvá do 30. 3. 2014

kurátorka výstavy: Susanna Horvatovičová

Galerie Kruh představí část obrazů malířky Lucie Jindrák Skřivánkové (Vítkov, 15. 12. 1982), absolventky Akademie výtvarných umění v Praze, z připravovaného malířského cyklu Po stopách architektury O. Niemeyera. Kompletní výstava obrazů bude zanedlouho představena na samostatné výstavě  v  brazilském hlavním městě Brasilia.

Práce, které budou nyní v galerii Kruh představeny, se orientují na  nejvýznamnější stavby modernistické architektury v Praze, jako československý pavilon pro Expo ’58 v Bruselu, Hotel InterContinental postavený v brutalistním stylu, či budova bývalého Federálního shromáždění a na Brazílii, kam se začátkem dubna vydává zaznamenat fenomenální stavby zanechané architektem Oscarem Niemeyerem.

Její cestu po Brazílii a postřehy můžete sledovat v reálném čase na bloguwww.artistsdiary.cz

www.lucieskrivankova.com

Pozorujeme-li na velké obrazy Lucie Skřivánkové, nemůžeme je považovat za skutečné architektonické projekty určené pro přímou intervenci na nějakém území / teritoriu, ale ani za pouhé zobrazení atmosféry viděné krajiny. Ve skutečnosti představují jakousi skládanku různých prostředí a městských krajin, které někdy odhalují a někdy naopak ruší hranice mezi vnitřním a vnějším. Celkově mají tendenci měnit rytmus a prostředí městské krajiny. V určitém smyslu Skřivánková skrze svou malbu „teritorializuje“ konkrétní navštívené místo a zasahuje do něj velmi osobním způsobem. Obrazy inspirované pražskou a brazilskou architekturou nejsou deníkovými zápisky v pravém slova smyslu, umělkyně nemaluje pouze vzpomínku na nějaké místo, ale spíše mentální konstrukci vzpomínek na určitou krajinu. Díky kombinaci různých městských prostředí malířka re-interpretuje ono místo a zaujímá kritický postoj k němu. Lucie Skřivánková zasahuje do krajiny tak, že na plátně spojuje místa a prostředí z různých čtvrtí stejného města či míchá momentky z různých měst i zemí, aby tak odhalila řadu vztahů a vnitřních vazeb mezi těmito místy. Tímto způsobem se pokouší definovat samotný význam pojmů „životní prostředí“ a „území / teritorium“ a znovuoživit atmosféru zažitou na určitém místě ve chvíli, kdy území v sobě obsahuje několik prostředí najednou a jeho definice vyplývá nejen z funkce prostoru, ale také z jeho výrazovosti pramenící z pocitu, který ono místo vyvolává.

Práce Skřivánkové se nyní orientuje na Brazílii, kam se vydává sledovat stopy zanechané architektem Oscarem Niemeyerem. Modernistická architektura  přilákala zájem Lucie Skřivánkové nejprve v Praze a po té přímo v Brazílii, kdy vytvořila cyklus obrazů věnovaných tomuto tématu . Na jejích nejnovějších plátnech se objevují nejvýznamnější stavby modernistické architektury v Praze, jako československý pavilon pro Expo ’58 v Bruselu, Hotel InterContinental (1968-1974) architekta Karla Filsaka postavený v brutalistním stylu, či budova bývalého Federálního shromáždění (1968-1971) a Nová scéna Národního divadla (cca 1980-1983

autorka text: Susanna Horvatovičová

výstava proběhne v rámci 6. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2014

Share Button