Odile Decq: Horizons / Horizonty, Košice

Kasárne/Kulturpark — budova Alfa | Kukučínova 2, Košice | 22. 1. — 26. 2. 2023, vernisáž | vernissage: 22. 1. 023 / 17:00 hod.

Práce medzinárodne uznávanej a často oceňovanej francúzskej architektky, urbanistky a akademickej pedagogičky Odile Decq si budú môcť návštevníci pozrieť aj v Košiciach. V Galérii Alfa v Kasárňach/Kulturparku bude od 22. januára do 26. februára 2023 sprístupnená výstava s názvom Horizonty. Od samého začiatku bolo Štúdio Odile Decq odhodlané predstavovať architektúru spôsobom presahujúcim obyčajnú prezentáciu projektu.

V Horizontoch autorka zámerne predstavuje deväť projektov Štúdia nepopisným, nechronologickým spôsobom. Radikálne zhŕňa ich koncepcie a transponuje ich do vizuálnej cesty priestorovým zážitkom v rôznom rozsahu, od premieňajúcej sa krajiny múzea Národného geoparku Tchang-šan (Tangshan) k prchavým plastickým tvarom Phantomu.

Práca Štúdia vyniká širokým spektrom činností a vyjadruje inovatívne vízie každej udalosti, projektu a miesta. Vyznačuje sa zmyslom pre experiment a prirodzenou zvedavosťou, úspešne sa spája s umením a dizajnom. Rovnaký tvorivý proces je aplikovaný v rôznych mierkach. Dizajn v Študiu pojíma objekty rozdielne podľa určenia ich vnútorných a vonkajších vzťahov, súvislostí, interakcií a vývojových vplyvov. Svetlá navrhnuté pre Luceplan sú rovnakou mierou súčasťou architektúry ako objekty samy o sebe, a povaha budovy sa môže meniť objekt od objektu, mestskej stavby či časti architektúry.

Vernisáž: 22. januára 2023 o 17:00 hod.

Podujatie podporili: J. E. Pascal Le Deunff – veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku a Mesto Košice pod záštitou primátora Jaroslava Polačeka

Prezentácia je výsledkom spolupráce Francúzskej aliancie Košice, FUTU, K13 – Košické kultúrne centrá, Kabinetu architektúry v Ostrave a Štúdia Odile Decq z Paríža.

Share Button