Alfred Neumann – česká stopa / Galerie architektury, Brno

Galerie architektury, Brno  / 3.–11. 5. 2018

Alfred Neumann je znám jako architekt, jehož proslavily především stavby v Izraeli, Paříži či Alžíru, ovšem silně spjat je i s Československem a Brnem. Ač vídeňský rodák, prožil část svého života právě v Brně, kde vystudoval německou státní průmyslovou školu a pokračoval na Německé vysoké škole technické. Po dokončení studií na vídeňské Akademii, již absolvoval pod vedením Petera Behrense, se do Brna opakovaně vracel, a ačkoli je zde dosud identifikovaná jen jediná realizace, část jeho návrhů byla určena právě pro Brno.

Výstava v brněnské Galerii architektury se věnujeme souhrnnému dílu a české stopě vycházeje z knihy Rafiho Segala Space Packed – The Architecture of Alfred Neumann.

Share Button