Zvi Hecker – přednáška v rámci Architecture Week Praha

29. 9. 2014 / Přednáškový sál Gočár, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

Přednáška proběhla ve spolupráci s Kabinetem architektury v Ostravě.

 

Share Button