Zvi Hecker. Dům Neumeister / Vila Tugendhat, Brno

Vernisáž výstavy „Dům Neumeister“ spojená s prezentací vlastního díla architekta Zvi Heckera.

Vila Tugendhat navržená Ludwigem Mies van der Rohe v roce 1930 vystavuje kresby a nákresy provedené architektem Zvi Heckerem v letech 2017–2018 pro „Dům Neumeister“, jenž se nachází v Monte Fumo, Itri, mezi Neapolem a Římem. Jedná se o tichý dialog mezi dvěma rodinnými domy navrženými v různých časech a na různých místech. Výstava ukazuje zdlouhavý proces navrhování „Domu Neumeister“ v řadě po sobě následujících kreseb. Více: www.zvihecker.co
Výstava v technickém podlaží vily Tugendhat je přístupná od 10. 5. do 3. 6. 2018 v rámci otvírací doby vily bez předchozí rezervace.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 6. 5. 2018 na e-mail info@tugendhat.eu
Na prezentaci je nutná rezervace na tel: +420 515 511 015 / 017 nebo na e-mailu: info@tugendhat.eu
(omezená kapacita 70 osob).
Prezentace bude v angličtině.

Akce se koná v rámci festivalu Pocta Alfredu Neumannovi, který uspořádal ostravský Kabinet architektury společně s Domem uměním města Brna, Galerií architektury v Brně, Národním památkovým ústavem – Metodickým centrem moderní architektury v Brně, Vilou Stiassni a vilou Tugendhat.


Exhibition opening „House Neumeister“ and a presentation of works by the architect Zvi Hecker.

Villa Tugendhat designed by Ludwig Mies van der Rohe in 1930 exhibits drawings and sketches done by Zvi Hecker in 2017–2018 for the “House Neumeister” located in Monte Fumo, Itri, between Naples and Rome.
It is a silent dialogue between two family houses, designed in different time and different locations.
The exhibition shows the lengthy process of design of “House Neumeister” in a series of consecutive sketches.
More at: www.zvihecker.com
Exhibition on the Tugendhat Villa’s technical floor is open from 10 May to 3 June 2018 within the villa’s opening hours without prior reservation.

Please confirm your participation by 6 May 2018 e-mail info@tugendhat.eu
Booking is required to the lecture by phone +420 515 511 015/017 or e-mail: info@tugendhat.eu
(limited capacity of 70 people).
The presentation will be in English.

Share Button