Wolf D. PRIX | The Himmelb(l)au Experiment #2 | From DECON to AI / On-line

datum: 25. června 2020 | 18.00 hod.
forma: YouTube –Masters of Architecture
přednáškový cyklus: Masters of Architecture
pořadatel: SARP Katowice
partner: Kabinet architektury / ARCHIKULTURA 2020
odkaz k události: na FB: https://www.facebook.com/events/571705823362080/

V rámci poslední předprázdninové on-line přednášky pořádané v rámci cyklu Master of Architecture budeme mít možnost setkat se s Wolfem D. Prixem, zakladatelem architektonického studia Copp Himmelb(l)au. Tentokrát toto on-line setkání proběhne na platformě You Tube, na kanálu Masters of Architecture.

Wolf D, Prix patří k architektům, kteří výrazně přispěli především k rozvoji dekonstruktivismu. Jednalo se o směr, jehož hlavním cílem byla snaha odpoutat architekturu od omezujících tvůrčí svobodu principů modernismu, k jakým patřila zásada, že „forma je výslednou funkce“, kdy byl kladen důraz na „čistotu formy“ a vyžadováno „lpění na určitých materiálech“. Dekonstruktivisté experimentovali především s různě tvarovanými plochami a s rozmanitými druhy opláštění, a to vše s cílem dosáhnout „kontrolovaného chaosu“ a narušit tak tradičně pojímanou hmotu, či strukturu skeletu.

Wolf D. Prix v roce 1968 založil ve Vídni studio, které nazval Coop Himmelblau, což by se v češtině dalo interpretovat jako „Družstvo nebeské oblohy“. V 80. letech však písmenko „l“ bylo vyobcováno do závorek a v této nové formě název studia Coop Himmelb(l)au získal nový obsah, který bychom mohli chápat jako „Nebeská budova“. Společnost Coop Himmelb(l)au téměř padesát let navrhuje objekty, které vzbuzují extrémní emoce a získávají prestižní mezinárodní ocenění. Mezi jejich nejzajímavější a nejznámější projekty patří například Musée des Confluences v Lyonu, Muzeum současného umění v Shenzenu a PANEUM v Astenu, v Horním Rakousku.

O své tvorbě bude Wolf D. Prix vyprávět v rámci své čtvrteční přednášky, kterou nazval The Himmelb(l)au Experiment #2 | From DECON to AI. Jeho pohled, jak by podle něj současná architektura měla působit výstižně shrnul do jedné ze svých myšlenek takto:

Architektura by měla být tak lehká a proměnlivá jako mraky, flexibilní, mobilní, těkavá, organická.“

Součásti tohoto on-line setkání bude také prostor pro položení případných otázek ze strany účastníků, na které se architekt Wolf D. Prix pokusí odpovědět.

Tato online událost mohla být zařazena do programu 12. ročníku Mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2020 díky laskavému svolení pořadatelů projektu Masters of Architecture a sdružení polských architektů SARP Katowice, s kterými Kabinet architektury dlouhodobě spolupracuje.

Masters of Architecture:

Již více než patnáct let probíhá v nedalekých Katovicích mezinárodně vysoce oceňovaný přednáškový cyklus, který započal v roce 2004 a jehož cílem bylo a je bezprostředně se seznámit

s významnými osobnostmi v oboru architektury a to nejen z okolních zemí a Evropy, ale prakticky z celého světa. Velmi aktivní a dynamické oblastní sdružení polské obce architektů v Katovicích (zkrac. polsky: SARP Katowice) již mnoho let dokazuje, že i když nepožívá přirozených výhod hlavního města své země je schopno v rámci ne příliš přátelských, a konec konců tak velmi podobných naší Ostravě podmínkám, rozhýbat jak profesní prostředí, tak především širokou veřejnost, a tak není výjimkou, že na jejich akce, a především na přednášky z cyklu Masters of Architecture (MA), se sjede nezřídka více než pět stovek zájemců nejen z celého Polska, ale i ze zahraničí. To že, kurátoři cyklu mají pozoruhodně šťastnou ruku pokud jde o výběr hostů, svědčí mimo jiné i to, že v množině po dnes 60 přednášejících se třeba objevil už v roce 2006 portugalský architekt Eduardo Souto de Moura, který se v 2011 roce stal laureátem nejvýznamnějšího ocenění v oboru, kterým je Pritzker Architecture Prize, v tomtéž roce zde přednášela francouzská architektkat Odile Decq, nejen držitelka Zlatého lva z Bienále architektury v Benátkach v roce 1996, ale také laureátka European Cultural Centre Award 2018, a nebo zde v roce 2012 hostil Alberto Veiga z barcelonského studia Barozzi Veiga, jež se stalo nositelem nejprestižnější evropské ceny Mies van der Rohe Awards v roce 2015.

A bylo jen jen otázkou času, kdy muselo dojít k navázaní úzké spolupráce mezi Kabinetem architektury a katovickým SARPem, a kdy konečně ostravská strana mohla podpořit celý mistrovský cyklus osobnostmi a jmény, jež se v Ostravě představily nejen přednáškami, ale především svými autorskými výstavami. A tak nebylo žádnou náhodou, že své myšlenky, vize a realizace mohli po návštěvě Ostravy a v rámci cyklu MA mimo jiné odprezentovat také Rafi Segal (USA) , Zvi Hecker (Izrael/ Německo) a v neposlední řadě také Masaharu Takasaki z Japonska.

Share Button