Výtvarný happening – Anna Szprynger / Velká Bystřice

5. ročník projektu Jsme ze stejné planety / 8. 6. 2019 / Velká Bystřice

U příležítosti pořadaného ve Velké Bystřici 5. ročníku projektu „Jsme ze stejné planety“ a na pozvání jeho organizátorů se Anna Szprynger pokusí svým křehkým výtvarným jazykem vytvořit formou „happeningu“ svoji outdoorovou práci na ploše 3,76 x 2,50 m.

Tento výtvarný počin byl připraven ve spolupráci s Kabinetem architektury a byl zařazen do programu jedenáctého ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura 2019.


O tvorbě Anny Szprynger:

Anna Szprynger buduje archetypální krajiny, ve kterých nacházíme klid. Pokud chceme, jsme vždy pozváni do jejího pozoruhodného světa plného prostorů a podvědomých, ale hmatatelně vnímaných horizontů, za kterými si nejsme zcela jistí, co ještě můžeme najít. Je to jen otázka našeho vnímání a směru, kterým jdeme.
Tyto obrazy oživují vnitřního objevitele spícího dosud v každém z nás. Máme právo, ba dokonce i povinnost vlastní interpretace. Jde tedy o druh umění, které zaměstnává jejího pozorovatele, ale naštěstí mu nedává jasné odpovědi.
Nemyslíme přitom na výjimečnou přesnost, nepřemýšlíme o mistrovsky kladených čárkách na plátno, či jiný podklad, a nezkoumáme technologii jejich vrstvení, protože tyto obrazy nejsou pouze formou, ale stávají se především podnětem, jak nahlížet na sebe.
Jsme vtaženi do struktury obrazu, do univerzální geometrie, která není zcela čitelná, ale díky ní ještě snadněji podléháme emocím přítomným v nás.
Setkáváme se zde s obdivuhodným budováním vnímání prostoru. Ale nejde o obyčejnou iluzi. Je to spíš náznak, dojem, který ponechává otevřený prostor pro naše vlastní zkušenosti.
A přestože v obrazech Anny Szprynger je stále a záměrně používán stejný výtvarný jazyk, překvapivě zjišťujeme, že tyto obrazy nejsou nikdy nudné. Je v nich něco, co nás pohlcuje, nikoli však prostřednictvím logické hry mysli, ale spíše rozrušením emocí. Necítíme potřebu to pochopit, ale toužíme to prožít, a aspoň na chvíli se chceme stát součástí tohoto zdánlivého nekonečna.
Tato ne-konkrétnost se jeví přinejmenším velmi působivě a tato bezbřehost je zde univerzální nekonečnou. V jednom obraze najdeme všechny ostatní, a ve všech ostatních vždy najdete ten jeden.

Tadeáš Goryczka / Kabinet architektury


Anna Szprynger (1982, Varšava)
je absolventkou oboru grafiky a malby na Kolegiu výtvarných umění ve městě Kazimierz Dolny a na Univerzitě Marie Curie-Sklodowské v Lublinu.S jejími pracemi se mohli milovníci umění setkat na více než čtyřiceti kolektivních výstavách v Polsku, Rakousku, Německu, Velké Británii, Francii, Rusku, Maďarsku a Číně.
Po samostatných výstavách ve Státní umělecké galerii v Sopotech (2012), Národním muzeu v Gdaňsku (2014) a Galerii EL v Elblag (2014, 2018) se individuálně také představila v České republice (Ostrava a Kutná Hora, 2016) , v roce 2017 v Rakousku v Lindner Galerie Wien a v minulém roce byla pozvána do Polském institutu v Bratislavě aby svoje práce představila v rámci mezinírodního festivalu současných evropských geometrických tendenci „Konkretne leto“.
Její pozoruhodná tvorba mimo jiné získala hlavní cenu Prix Marin 2013 na největší světové přehlídce abstraktního umění Salon Realites Nouvelles v Paříži, anebo cenu prestižního a na umění zaměřeného časopisu Arteon (2014) a který každého roku vyhledává a oceňuje to nejzajímavější, co se objevuje v polském výtvarném prostoru.

Share Button