Výlet za architekturou ve Vratislavi / 12. 6. 2008

Členové SPOK se společně s Katedrou architektury Fakulty stavební VŠB-TUO vydali na výlet za vratislavskou architekturou.

Share Button