Vize modernosti. Rudolf Sandalo (1899–1980) / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / 22. 7. – 13. 9. 2020, vernisáž: 21. 7. 2020 v 17.00 / komentovaná prohlídka výstavy: 18. 8. v 17.00 a 8. 9. v 16.00

Autoři výstavy: Jindřich Chatrný a Dagmar Černoušková
Kurátorka za zlínskou galerii: Ladislava Horňáková

Výstava unikátních fotografií Rudolfa Sandala mladšího (1899–1980) představí avantgardní architekturu prvorepublikového Československa. Sandalovy fotografie dokonale ztvárňují podstatu moderní architektury. Zcela porozuměl záměrům a vizím soudobých architektů a dokázal ve svých fotografiích zachytit ducha modernosti jejich staveb.  Jeho snímky vily Tugendhat od Ludwiga Mies van der Rohe proslavily tuto ikonu moderní architektury v celém světě. Uměleckou úrovní se řadí k absolutní špičce v oboru fotografie architektury. Dokumentoval realizace staveb Bohuslava Fuchse, Jaroslava Grunta,  Vladimíra Karfíka, Emila Králíka, Jindřicha Kumpošta, Josefa Poláška, Oskara Pořísky, Jana Víška, Fridricha Weinwurma, Ernsta Wiesnera a dalších. Prezentace zahrnuje přes 200 originálních snímků i negativů a je doplněna dobovými fotoaparáty, řadou architektonických modelů jednotlivých staveb i modelem a nábytkovými kusy z vily Tugendhat a dobovými publikacemi a materiály.

Její druhá část v grafickém kabinetu galerie seznamuje se Sandalovými cennými originálními fotografiemi meziválečné architektury ve Zlíně a v našem regionu. Objektivem zachytil především stavby od Františka L. Gahury, Vladimíra Karfíka, Miroslava Lorence a Bohuslava Fuchse. Prezentaci a  reprezentativní publikaci Sandalova díla připravili pracovníci Muzea města Brna.


Tato výstava díky zdvořilé laskavosti Mgr. Ladislavy Horňákové, její kurátorky, byla zařazena do programu 12. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2020.    

https://www.galeriezlin.cz/cs/program/vize-modernosti-rudolf-sandalo-1899-1980.html  
 

Share Button