Tadeusz Sawa-Borysławski. Archilim modernizmus-história-putovanie / Tatranská galerie v Popradě

Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad / 26. 4. – 18. 5. 2019 / vernisáž 26. 4. 2019 v 17.00 hodin

Dr. Ing. arch. Tadeusz Sawa-Bronisławski (1952), architekt, grafik a projektant. Je autorom viacerých verejných, obytných a priemyselných stavieb, hlavne vo Vroclavi (Wrocław/ Polsko).

Ako grafik spolu spolupracoval s Vroclavskou filharmóniou (Musica Polonica Nova, Wratislavia Cantans) , je autorom množstva plagátov, log, obalov kníh, cedéčiek. Od roku 1983 spolupracoval s galériou Foto-Média-Art Vroclav a Krakov. Od roku 1984 vedie vlastné štúdio TSB. Bol tiež vedúcím štúdia vizuálnej komunikácie na Vysokej škole aplikovaného umenia v Poznani a pôsobil tiež na jej fakulte umení. Prednášal na Vroclavskej univerzite a fakulte architektury Vroclavskej polytechniky.

Venuje se výskumu urbanistického priestoru s použitím umeleckých metód jako napríklad

archilimy, fotografie, fotomontáže a priestorové formy, dlhodobo sa venuje teórii chaosu.

Žije a tvorí vo Vroclavi. K téme výstavy svojimi slovami povedal toto:

„ARCHILIMY sú architektonické kilimy. Je to trochu jako etnografia prítomného času, ktorú profesor Rafał Eysymontt nazval kreatívnou etnológiu. Aký má v súčasnosti pre nás význam?

Doba je taká (a vždy taká bola), že nie je nám známe, kedy nám niekto povie-zbaľte si svoje věci a odíďtie. Nemôžeme si byť úplne istí, kde zajtra budeme bývať. Môj dedo, domorodec z východných Karpát svoje dokumenty zachoval tak, že ich pri odchode zabalil do kilimu. Stal sa po 2.svetovej vojne presídlencom , niekde od Dniestru, presnejšie z okolia mesta Stryj, či Drohobyče, musel odísť do Dolného Sliezska, aby sa nestal občanom Sovietského zväzu. Po nejakej dobe sa vrátil k hraniciam východu, ku Karpatom k Jaslu, aby bol rodnej krajine bližšie, nevedeľ si zvyknúť na Sliezsko a znovu zabalil svoje veci do kilimu. A tak sa nám naskytá otázka do čoho my zabalíme naše dokumenty, keď príde náš čas? Dá sa povedať, že asi do ničoho, veď máme CD, USB, externé disky. Možno že sú to skutočne archetypy dnešnej doby.

Je niečo fascinujúce na súčasnej architektúre, tej, ktoré sme boli svedkami od nástupu dvadsiateho storočia, ale či môžeme ju pomenovať raným modernizmom? Nie som si istý, pretože neviem či Berg, Poelzig sú modernisti a či to, čo tvoria je modernizmus, ale určitie to boli na výsosť originálni tvorcovia.

Hans Poelzig bol v Sliezsku bol považovaný za niekoho ako bol Gaudí. Max Berg balansoval na pomedzí klasicizmu a železobetónovej vynaliezavosti. Erich Mendelsohn sa pohyboval medzí mestami Olštýn, Vroclav, Berlín alebo Ostrava …a tam taky zanechal
svoje pozoruhodné stavby.“

„Archilim to je pre mňa pozorovanie dôležitých objektov prostredníctvom detailov, fotografovania a takých kompozícií snímkov, ktoré vytvárajú dvojrozmerný obraz budovy a sú syntézou pozoruhodných vlastností stavby. Niekoľko takých takých kilimov to je fragment môjho súkromia, ktoré definuje moje miesto a moje vlasť. Je to hra, o ktorej Krzysztof Siatka (kritik umenia z Krakova), napísal: pretváranie fotografovanej skutočnosti na tkané kompozície s regionálnym výrazom je jedinečná. Láme nesúlad medzi meštianskou hrdosťou a ľudovou tradíciou.

Na výstave v Poprade predstavuje Tadeusz Sawa-Bronisławski archilimy-architektonické kilimy navrhnuté a utkané v rokoch 2005-2018 tradičnou technikou. Vzory tvoria kompozície snímkov architektury raného modernizmu začiatku 20. storočia z Vroclavi, Poznane, či Ostravy. Stavby sú od autorov svetového významu (Berg, Poelzig, Mendelsohn, Scharoun, Rading a ďalšie).


poznámka:

V rámci výstavy je mimo iného predstavený archilim inšpirovaný ostravským obchodným domom Bachner. Fotografie budovy z roku 1933, ktorá vznikla podľa projektu Ericha Mendesohna, boli Boryslawskim zhotovené v roku 2014 počas jeho českej premiérovej prezentácie v Ostrave v roku 2014. Po niekoľkých pracovných verziách finálna podoba archilimu nazvaného Mendesohn II bola predstavená najprv na samostatnej výstave Boryslawského v septembri roku 2018 vo výstavných priestoroch budovy vroclavskej Radnice, teraz je k videniu na prvom poschodí veže Tatranskéj galérie v rámci slovenskej premiéry tejto výstavy.


Organizátori: Tatranská galéria v Poprade

Kabinet architektúry v Ostrave a TSB Studio Vroclav

Kurátor výstavy: Tadeáš Goryczka (CZ)

Share Button