Slezská škola architektury? – Śląska Szkoła Architektury? / Národní technická knihovna Praha

Národní technická knihovna/ Praha/ CZ/ 4.–17. 10. 2010

V názvu této výstavy je skryta snaha hledat odpověď na otázku, zda lze definovat existenci pojmu, jakým by byla Slezská škola architektury. Jedná se zde o školu ve smyslu směru a určitého způsobu sdílení projekčního přístupu a myšlenkové tradice, doposud neoficiálně označované jako Slezská škola architektury. Jde o jev, jenž prozatím nebyl souhrnně zpracován ani do podrobné publikace ani na toto téma nevznikla souhrnná výstavní expozice. Z mnoha zajímavých realizací architektů, kteří jsou natrvalo spojeni se Slezskem, byly vybrány projekt,y vyznačující se znaky typickými pro Slezskou školu. Projekty, prezentované na výstavě, vykazují čitelnou racionalitu řešení a velmi často také vazbu na lokální tradici průmyslové a modernistické architektury. Návrhy jsou výsledkem důsledného hledání nejvhodnějšího řešení, a proto se zde nezřídka setkáváme s takřka objevnými přístupy. Z přehledu nabízených staveb lze vycítit snahu slezských projektantů vzdorovat poplatné a levné okázalosti a odpor ke komerční architektuře, zamořující naší zem. Tato odhodlanost je možná díky nepřetržitě odmítavému postoji k módním trendům a přereklamovaným rádobyhodnotám. Většina autorů prezentovaných prací jsou absolventi Fakulty architektury Slezské polytechniky v Glivicích a svými pracemi prokazují, že v procesu navrhování architektury je daleko významnější hledání prostorotvorných principů, než povrchní nadšení pro formu.

Share Button