Setkání s Prof. Januszem L. Dobeszem

21. 1. 2009 v 17:00 hodin – Dům knihy LIBREX

Janusz L. Dobesz hovořil o knize „Dom polski“

Kniha zabývající se fenoménem domu jako stavbou prezentuje tento termín v jeho širokém významovém a funkčním obsahu a to zároveň  jak ve smyslu architektonickém, tak současně  v projevech ovlivňujících další oblasti všeobecně chápané kultury a společenského chování. Velkorysým uchopením pojmu „dům” nám autor knihy nabízí rozmanité skupiny staveb, jako součást polského architektonického prostoru a výsledek dědictví celého tisíciletí. Vedle sebe zde nalezneme jak díla architektonicky hodnotná, tak objekty, jenž nabyly významu teprve v důsledku  dějinných   událostí, či přítomnosti a v důsledku vlivu  výjimečných osobností. Kromě  objektů nepopiratelných uměleckých kvalit jsou zde také  stavby méně honosné, jakými jsou například  obyčejné stavby, symbolizující významné kulturní vlivy.

 

Share Button