Setkání s Julianem Weyerem v rámci přednáškového cyklu Masters of Architecture / on-line

Aktuální situace je výjimečná a bezpochyby si žádá neobvyklá řešení. Poprvé v dějinách cyklu Masters of Architecture náš přednášející se s námi setká virtuálně prostřednictvím živého přenosu na Instagramu.

Datum konání: 23. dubna v 18:00
Forma: Instagram @mastersofarchitecture
Odkaz na událost na FB: https://www.facebook.com/events/2594903700760179/

První polovina roku 2020 je věnována architektům, kteří kladou velký důraz na šetrná řešení k životnímu prostředí a nyní tomu také nebude jinak. Narozený v Berlíně Julian Weyer je dnes partnerem v předním skandinávském studiu C.F. Møller Architects. Tato kancelář, která již existuje téměř 90 let, je opakovaně oceňována za svůj nesporný přínos ve tvorbě blahobytu nejen skandinávských společností, ale také ve zbytku světa.

Architekti z C.F. Møller nás pravidelně překvapuji zcela inovativními řešeními. Třeba když díky ním se staré silo promění v moderní bytový dům, nebo když zrealizují nejvyšší obytnou budovu sestavenou výhradně ze dřeva, a nebo když vytvoří fasády ze solárních panelů, tak toto jsou jen některé z jejich implementací, které nejen architektonický svět měl možnost sledovat v posledním období. Skandinávští architekti jsou schopni analyzovat místní kontext mimořádným způsobem a vytvářet vyvážená a estetická řešení, která poskytují nadčasový prospěch jak pro uživatele, tak rovněž pro společnost.

Jejich přístup vychází z pěti základních pracovních hledisek, jakými jsou péče o životní prostředí, povědomí o limitech přírodních zdrojů, řádné financování projektů, sociální odpovědnost a poctivé řemeslné zpracování. Všechny tyto aspekty doprovázejí každou fázi tvorby práce studia C.F. Møller, od mistrovského plánu až po nejmenší podrobnosti.

Julian Weyer, který se vdětství přestěhoval z Německa do Dánska, má rozsáhlé zkušenosti v oblasti architektury, tvorbě krajiny a urbanismu, což mimo jiné dokládají oceněné projekty, na kterých se podílel. Jako partner v C.F. Møller řídí projekty v Dánsku, Německu a Velké Británii, a vytváří řešení, kde architektura a prostor souzní s environmentální udržitelností. K jeho nejznámějším projektům patří mezinárodní škola v Kodani, jejíž fasáda téměř výlučně a zcela sestává ze solárních panelů. Ty vyrábějí energii nezbytnou pro provoz celého zařízení, což znamená, že objekt školy si sám pro sebe vyrábí dostatek potřebné elektřiny.

Julian Weyer o svém ekologickém přístupu bude vyprávět prostřednictvím profilu @mastersofarchitecture na Instagramu. Část tohoto setkání bude věnována případným dotazům a odpovědím na ně, takže zájemci budou mít příležitost klást otázky Julianovi Weyerovi napřímo. Srdečně Vás zveme!

Další informace [PL/EN]: http://mastersofarchitecture.eu/


Podrobnější informace k přednáškovému cyklu Masters of Architecture a anotace k neuskutečněné výstavě z důvodu koronovirových opatření vlády ČR

výstava a přednáška:

Masters of Architecure / Mistři architektury

15. let přednáškového cyklu Masters of Architecture a trpělivé čekání na… Stevena Holla

2. 4. -15. 5. 2020 / Výstavní síň Sokolská 26/ CKV MOaP, Ostrava
vernisáž: 2. 4. 2020 / 17.00 hod
.

Již více než patnáct let probíhá v nedalekých Katovicích mezinárodně vysoce oceňovaný přednáškový cyklus, který započal v roce 2004 a jehož cílem bylo a je bezprostředně se seznámit

s významnými osobnostmi v oboru architektury a to nejen z okolních zemí a Evropy, ale prakticky z celého světa. Velmi aktivní a dynamické oblastní sdružení polské obce architektů v Katovicích (zkrac. polsky: SARP Katowice) již mnoho let dokazuje, že i když nepožívá přirozených výhod hlavního města své země je schopno v rámci ne příliš přátelských, a konec konců tak velmi podobných naší Ostravě podmínkám, rozhýbat jak profesní prostředí, tak především širokou veřejnost, a tak není výjimkou, že na jejich akce, a především na přednášky z cyklu Masters of Architecture (MA), se sjede nezřídka více než pět stovek zájemců nejen z celého Polska, ale i ze zahraničí. To že, kurátoři cyklu mají pozoruhodně šťastnou ruku pokud jde o výběr hostů, svědčí mimo jiné i to, že v množině po dnes 60 přednášejících se třeba objevil už v roce 2006 portugalský architekt Eduardo Souto de Moura, který se v 2011 roce stal laureátem nejvýznamnějšího ocenění v oboru, kterým je Pritzker Architecture Prize, a nebo v roce 2012 hostil Alberto Veiga z barcelonského studia Barozzi Veiga, jež se stalo nositelem nejprestižnější evropské ceny Mies van der Rohe Awards v roce 2015.

A bylo jen jen otázkou času, kdy muselo dojít k navázaní úzké spolupráce mezi Kabinetem architektury a katovickým SARPem, a kdy konečně ostravská strana mohla podpořit celý mistrovský cyklus osobnostmi a jmény, jež se v Ostravě představily nejen přednáškami, ale především svými autorskými výstavami. A tak nebylo žádnou náhodou, že své myšlenky, vize a realizace mohli po návštěvě Ostravy a v rámci cyklu MA odprezentovat mimo jiné také Rafi Segal (USA) , Zvi Hecker (Izrael/ Německo) a v neposlední řadě také Masaharu Takasaki z Japonska.

Prostorová interaktivního charakteru instalace připomínající všech šedesát účastníků přednáškového cyklu Masters of Architecture zve k jistém druhu zábavy, ale především k rozšíření poznání o nové podněty a idee. Je dokladem toho, jak upřímně míněná lidská iniciativa se může zhmotnit do kulturněvzdělavácí platformy, která nabízí nejen odborníkům, ale především široké neodborné veřejnosti ověřené poznatky a fundované informace, jak bychom smysluplně, zajímavě a v neposlední řadě krásně mohli přetvářet jak své nejbližší okolí, tak i celou zeměkoulí, a to navíc ve prospěch nás všech. Příkladem by mohla být realizace dánského architekta Juliana Weyera z C.F. Møller Architects, jež pro Kodaň navrhl pozoruhodnou energeticky soběstačnou budovu , jejíž fasádu tvoří fotovoltaické panely a jehož přednáška proběhne 23. dubna v Katovicích a právě v průběhu trvání této ostravské výstavy.

Na výstavu a přednášku, která se koná v rámci 12. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2020 všechny zájemce zvou Kabinet architektury a SARP Katowice.

V souvislosti s nedávno uzavřenou soutěží na nový Koncertní sál pro Ostravu a s ohledem na výše uvedené skutečnosti jsme přesvědčeni, či spíše tiše doufáme, že se brzy elitní společnost přednášejících v cyklu MA rozšíří rovněž o reprezentanta vítězného návrhu ostravského klání, a proto asi musí být všem zřejmé a logické, že podtitul výstavy nemohl znít jinak, než: 15. let přednáškového cyklu Masters of Architecture a trpělivé čekání na… Stevena Holla.

Share Button