REDUCTIVE.NL Štyri generácie geometricko-abstraktného holandského umenia / Tatranská galéria v Poprade

Tatranská galéria v Poprade / 27. 3. 2015 – 24. 5. 2015 / Vernisáž: 27. 3. 2015 o 17. 00 hodin

Výstava pod kuratelou známeho holandského umelca Rolanda de Jong Orlanda je súčasťou medzinárodného projektu, ktorý začal v Holandsku, neskôr pokračoval v Poľsku (Elblag), v Čechách (Ostrava) a následne v Poprade na Slovensku. Ide o významné podujatie nielen pre podtatranský región, ale aj pre širokú kultúrnu verejnosť na Slovensku.
„Reductive – NL“ zahŕňa diela umelcov narodených v 40., 50. a 60. rokoch, a o dvadsať rokov neskôr, v 80. rokoch.
Vekový rozdiel medzi najstarším a najmladším účastníkom je bezmála 60 rokov. Výstava Reductive – NL predstavuje diela štyroch generácií holandských umelcov. Najstarším účastníkom je Cyril Lixenberg (1932), ktorý sa hrá s geometriou a využíva kovové pláty, ktoré ohýba, krúti, prerezáva, alebo vsúva do seba. Najmladší Til Orlando Frijns a Anna Barbara Kolbeová nemajú ešte ani tridsať. Dôležitým kontextom výstavy Reductive.NL je humanitný aspekt poukazujúci na používanie geometrických tvarov ako symbolov odcudzenia súčasného človeka, jeho stratenosť v súčasnom svete. Geometria nie je len cestou k hľadaniu pravidiel, čistoty a usporiadaniu, ale je spätá rovnako s
mnohovýznamovosťou a ornamentom často blízkym arabskému umeniu. Ako o týchto zmenách referuje a ako sa voči nemu stavia súčasné geometrické umenie v Holandsku? Rodia sa tam snáď ako na počiatku 20. storočia nové významy? Na tieto otázky snáď do istej miery odpovie výstava Reductive.NL. Už samotná koncentrácia 32 tvoriacich osobností, reprezentujúcich štyri generácie žijúcich,
aktívnych umelcov, je obrovská kurátorská a logistická akcia, ale zároveň obrovská šanca zoznámiť sa s pomerne málo známym umením, s tvorbou súčasných žijúcich holandských umelcov, s jeho dynamikou a nepreberným množstvom riešení, techník a rôznorodosti
postojov. Predstaviť ho v krajinách s tak silnou tradíciou konštruktivizmu, ako je Poľsko, Maďarsko, Česká Republika a Slovensko má tiež zaujímavý bádateľský efekt, pretože umožňuje porovnávanie s veľkým dedičstvom medzinárodných smerov.

Share Button