Radoslaw Gryta. Viimeaikaiset työt – Tvorba posledních let / Hyvinkään taidemuseo – Muzeum umění v Hyvinkää

Hyvinkään taidemuseo – Muzeum umění v Hyvinkää (Finsko) / 27. 3. – 27. 9. 2020

Muzeum umění v 50 kilometrů na sever od Helsinek vzdáleném městě Hyvinkää vzniklo dle architektonického návrhu Raima a Ilma Valjakkových a bylo uvedeno do provozu v roce 1982. V současné době je v jeho hlavním sálu nainstalována výstava Radoslawa Gryty, finského výtvarníka polského původu, kterou nazval Viimeaikaiset työt , neboli Tvorba posledních let.

Tato výstava byla nainstalována v plánovaném termínu a byla zařazena do programu 12. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2020 a nyní tiše čeká na své návštěvníky jakmile to okolnosti spojené s Covid-19 dovolí.


Obrazy a objekty z posledního tvůrčího období Radoslawa Gryty, které vyplňují hlavní prostot Muzea umění v Hyvinkää jsou příznačné použitím různorodých materiálů, jež jsou svého druhu záznamem a průnikem fenoménu plynutí času a vlastního osobního příběhu samotného umělce, skrývajíce v sobě různého druhu zprávy a významy.

Díla Gryty je možno charakterizovat jako tvorbu, která hodně čerpá z tradičních řemeslných způsobů a technik. Umělec často využívá předměty a materiály běžné pro denní život a přímo na místě, anebo v krajině, s pomocí vlastních nástrojů vytváří pozoruhodné objekty. Na nynější výstavě jsou představena jak práce vyřezávané ze dřeva, tak cihly přímo vytvořené samotným umělcem, anebo zde můžeme vidět instalace šité z bavlněné tkaniny a v neposlední řadě jeho velkoformátové kresby uhlem. A často v těchto jeho pracech můžeme postřehnout nijak neskrývané otisky a stopy umělce, které zanechal při jejich tvoření.

Současně s použitím originálních technik jsou pro něj příznačné jak instalace v neohraničeném veřejném prostoru, tak rovněž ty v komornějších prostorách, až po miniaturní sochařské figurky. Jeho prostorové interpretace ale nejsou nijak strnulé, vždy svým způsobem žijí a mění se, jelikož autor velmi často a pravidelně během výstavy reviduje své instalace a doplňuje o další nové prvky.

Pro Grytovu práci jsou vždy typické myšlenky a připravenost pro neustálé změny, a charakterizuje je svého druhu záměrná neúplnost, či nedokončenost. Z názvu aktuální výstavy je zřejmé, že nám přibližuje díla, na kterých ještě nedávno pracoval. Ale kdykoli na jejich přeměně může znovu pokračovat, svým způsobem vylepšovat svoji práci, a je také vždy jisté, že pod povrchem jeho objektů najdeme mnoho vrstev času.

Čas a jeho plynutí jsou v dílech představených v rámci této výstavy silně přítomny. Čekání, změna a vzpomínky na minulost se konkretizují do každodenních předmětů a prostorů. Někdy se jedná o osobní vzpomínky, někdy jsou to narážky na významné politické události, či důležité okamžiky v dějinách lidstva. A přestože se některá díla týkají témat, která přesahují měřítko jedince, Gryta vždy poznamenává, že se spíše zajímá o běžného člověka než o velikány dějin a velké události.

Radoslaw Gryta (1955) je finský výtvarník narozený v polském Kraśniku. Do Finska se přestěhoval v roce 1979 a finské občanství získal v roce 1986. Vystudoval sochařství na Repinově institutu v Leningradu a na Akademii umění v Krakově a následně svá výtvarná studia dokončil ve Finsku.
Státní cenu za výtvarné umění získal v roce 1989 a od roku 1994 je profesorem sochařství na Akademii výtvarných umění. Jeho práce se mimo jiné nacházejí ve sbírkách finského státu, města Pori a Kokkola, v sochárském parku Tuulensuu a Helsinském muzeu umění.

Share Button