Přednáška / Martin Link: VILA DANIELA LIBESKINDA A ŽIDOVSKÉ MUZEUM V BERLÍNĚ

Přednáška | 10. a 11. 11. 2010 v 17.00 hodin | Přednáškový sál v Domě umění (GVUO), Jurečkova 9, Ostrava

pod kůži / under the skin

Doslova pod titanzinkovou kůži vybraných evropských staveb Daniela Libeskinda nám pomůže nahlednout přednáška Martina Linka, ředitele technického poradenství společnosti RHEINZINK ČR s.r.o., ktérá se Studiem Daniela Libeskinda úzce spolupracuje. Přednáška přiblíží způsob práce – od obecné koncepce až po technický detail – a příběh vzniku Libekindových budov. Přednáška je součásti probíhající výstavy „Daniel Libeskind. v Kabinetu architektury ostravského Domu umění (GVUO). Na 100 panelech doplněných o 15 spotů a 55 minutový film se mají návštěvnící možnost seznámit s dvaceti pro jekty z dílny Studia Daniela Libeskinda sídlicího v New Yorku. Na předná ;šku, která se uskuteční 10.a 11. listopadu 2010, vždy v 17.00 hodin, v multifunkčním sále Domu umění na Jurečkově ulici č.9 v Moravské Ostavě, Vás srdečně zvou organizátoří: GVUO, SPOK a RHEINZINK ČR s.r.o.

The lecture by Martin Link, Director of Technical Support and Assistance of RHEINZINK CR Ltd., closely co-operating with the Studio Daniel Libeskind, will allow us to literally look under the titanium zinc skin of selected European structures designed by Daniel Libeskind. The lecture will outline work methods – from general idea to the last technical detail – and the genesis of Libeskind’s buildings. The lecture is part of the current exhibition „Daniel Libeskind: Architektura je řeč / Architektura jako język / Architecture Is a Language“ at the Ostrava Gallery of Fine Art’s Cabinet of Architecture. Hundred panels supplemented with fifteen spots amd a 55 min film acquaint the visitors with twenty projects by Studio Daniel Libeskind in New York. The organizers of GVUO, SPOK and RHEINZINK CR Ltd cordially invite you to the lecture that will take place on November 10th and 11th, always at 5PM in the multifunctional hall of House of Arts on Jurečkova 9, Moravská Ostrava.

Prezentace z přednášky v PDF

Martin Link: VILA DANIELA LIBESKINDA A ŽIDOVSKÉ MUZEUM V BERLÍNĚ [PDF 16,5 MB]

Share Button