Přednáška: Jiří Jůza – Románská architektura ve Francii

15. 9. 2009 v 16.00 hod. / Přednáška

Románská architektura ve Francii

přednáší: Jiří Jůza

Dům umění, Ostrava

Přednáška o románské architektuře a sochařství ve Francii Vám přiblíží umělecký sloh, který se ve středověku (11.–13. století) rozšířil v jižní a střední Evropě. Románský sloh vznikl původně v Itálii, kde byl pojmenován po hlavním městě – Roma. Zprvu byl inspirovaný typickou římskou architekturou. Hlavním nositelem slohu se stala církev, která své stavby projektovala na různých územích Evropy. Do současné doby se zachovalo velké množství památek tohoto charakteristického slohu. Ve Francii můžeme obdivovat celou řadu církevních staveb, např. opevněný chrám v Sainte-Marie-de-la-Mer či katedrálu v Le Puy.

Výtvarné umění románského slohu sloužilo především k tomu, aby podtrhovalo architekturu daného objektu. Tématika fresek a soch nese převážně náboženský charakter. Jednou z významných románských památek je také tzv. srdce Louvru, původní pevnost z roku 1190, která byla v pozdějších letech postupně rozšířována do dnešní podoby slavného pařížského muzea.

Základními znaky románského slohu jsou těžká klenba (půlkruhová nebo křížená), pečlivě opracované kamenné zdivo, silné a hmotné pilíře a tzv. sdružená okna. Typickými stavbami jsou rotundy s kruhovým půdorysem nebo baziliky s půdorysem kříže.

Přednáška bude doplněna o projekci různých staveb a detailů románského sloh.

Share Button