Přednáška: Ian Patterson – Architektura bez architektů / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / 11. 4. 2019, v 17. hodin / 2. podlaží budovy 14, výtvarný ateliér

Zlínská veřejnost má jedinečnou příležitost seznámit se blíže se skotskou architekturou i s původní unikátní architekturou Hebrid a jejím vývojem. Ve své přednášce přiblíží Iain Patterson (1946), skotský malíř a kreslíř, profesor na Edinburské akademii výtvarných umění téma, kterým se zabývá řadu let – architekturu bez architektů a také dílo svého oblíbeného architekta Charlese R. Mackintoshe (1868–1928), slavného skotského architekta a designéra. Jeho dílo ovlivnilo evropské umělecké hnutí – secesi. Podle Iana Pattersona by „měl být kladen důraz na architekturu, která obstojí ve zkoušce času, a bude ideálním odrazem míry národní a lokální citlivosti. Možná, že architekti a architektky musejí být nejprve umělci – aktivními designéry a projektanty, než se stanou architekty a architektkami; nebo alespoň vykonávat svou práci souběžně s těmito disciplinami vizuálního umění.“

překlad z angličtiny do češtiny
Pořádáno ve spolupráci s Kabinetem architektury Ostrava a spolkem Aarchitektura, v rámci 11. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura 2019.

Share Button