Přednáška: Damjan Prelovšek – o architektonickém díle Josipa Plečníka / Dům knihy LIBREX

23. 4.  2009 (17.00 hod.) / Dům knihy Librex / autogramiáda a beseda

Přednáška slovinského historika umění Damjana Prelovšeka o architektovi Josipu Plečnikovi.

PhDr. Damjan Prelovšek se narodil 18. února 1945 v Lublani. Po ukončení studia na gymnáziu v roce 1965 studoval na Lublaňské univerzitě dějiny a dějiny umění. Po absolvování univerzity v roce 1969 obdržel Herderovo stipendium ve Vídni, kde působil především u profesorky Renate Wagner Riegerové. V roce 1977 pak získal titul doktor filozofie, a to prací o Plečnikově vídeňské tvorbě.

Od roku 1971 byl Damjan Prelovšek zaměstnán v Institutu dějin umění Slovinské akademie věd, jehož se stal v roce 1995 ředitelem. V roce 1972 zastupoval tehdejší Jugoslávii na Olympiádě v Mnichově ve vodním slalomu. V letech 1990 a 1991 pak jako hostující profesor učil na univerzitě v rakouském Salcburku a v roce 1992 také na Středoevropské univerzitě v Praze a na College for New Europe v Krakově. Od roku 1992 je členem Evropské akademie věd a umění, která sídlí v Rakousku. V letech 1998–2002 působil jako velvyslanec Republiky Slovinsko v Praze. V současné době (od roku 2006) je generálním ředitelem Ředitelství pro kulturní dědictví na Ministerstvu kultury Slovinské republiky.

Damjan Prelovšek se ve své tvorbě zabývá především dějinami slovinské architektury a umění nového věku, zvláště dílem architekta Josipa Plečnika, o čemž svědčí i velké množství článků uveřejněných ve slovinských a zahraničních odborných časopisech. Jako odborný poradce a iniciátor stál u zrodu téměř všech výstav, které se týkaly právě prací Plečnikových, např. v Paříži v roce 1986 nebo v roce 1996 v Praze.

Share Button