Přednáška: Architekt Ivan Ruller / COOLTOUR, 10. 4. 2014

Přednáška v Multižánrovém centru současného umění COOLTOUR, představí průřez tvorbou významného brněnského architekta Prof. Ivana Rullera. Přednáška a expozice výstavy je zaměřená na prezentaci realizovaných staveb v přímém kontextu s méně známými nerealizovanými projekty, se kterými architekt Ruller slavil úspěchy po celém světě. Přednáška proběhne 10. dubna 2014 v 18:00 hod, v Multižánrovém centru současného umění COOLTOUR, Výstaviště Černá louka, pavilon C1, Ostrava. Výstava potrvá do 13. dubna 2014. Galerie je otevřena v pondělí až pátek vždy od 15:00 do 20:00 hod.

Na tvorbě architekta Rullera, který se narodil 17. listopadu 1926 v Brně, je dobře patrný vliv funkcionalismu třícátých let a moderny. Vychází ostatně z brněnské školy, kde po druhé světové válce vystudoval u významných architektů tehdejší doby. Mimo jiné u Bohuslava Fuchse a především u Bedřicha Rozehnala, u něhož byl už za studií asistentem. On sám podle mínění odborníků „spojuje zdařile racionálně chápanou stránku architektury s výtvarně pojatým exteriérem a interiérem v jednotnou a emocionálně často velmi účinnou kompozici”. Pro Rullera je typické, že výtvarná složka je vždy rovnocenným partnerem představám architekta. Jeho nebývalá spolupráce s výtvarníky tak přispívala i v době socialistického stavebnictví k architektonické kultivovanosti staveb. Svoji lásku k umění vyjádřil i členstvím v několika uměleckých sdruženích. Patří k zakladatelům Sdružení Q či ke Skupině 58.

„V architektuře musí existovat něco jako pokora k místu,“ tvrdí Ivan Ruller. Životem a tvorbou je spjatý především s Brnem, a proto je kritický k mnoha urbanistickým návrhům v tomto městě. Nelíbí se mu odsun brněnského nádraží z centra, stejně jako přeměna plochy u Janáčkova divadla na parkoviště. Svůj nesouhlas neskrýval ani u výstavby Velkého Špalíčku. Umí však uznat, že v současné tvorbě je také plno krásných staveb.

“Při realizaci výstavy díla architekta Ivana Rullera jsme našli v panu profesorovi neuvěřitelně pozoruhodnou osobnost umělce, který přesto, že v minulém měsíci oslavil 87. narozeniny, je stále pracovně aktivní, věnuje se své architektonické praxi, účastní se soutěží a vyučuje na Fakultě architektury. Jeho dílo čítá přibližně 670 projektů. Stěžejní část výstavy tvoří oceněné soutěžní projekty navrhované v tuzemsku i zahraničí. Například soutěžní návrh budovy radnice v Amsterdamu, projekt budovy radnice v Torontu, budova opery v Baghdadu nebo soutěžní návrh Nového Egyptského Muzea v Káhiře. Zvláštní kontrast je možno pozorovat u projektů, jež jsou prezentovány jak tehdejšími grafickými metodami, tak i soudobými – v podobě vizualizací, tvořených na počítačích studia Flying Architecture, které se na výstavě podílelo,” říká kurátor výstavy architekt Martin Enev z Galerie Architektury Brno.

Matúš Nedecký ze studia Flying Architecture k tomu podotýká: “Práce na projektu byla pro nás osvěžením. Celkově jsme všichni ze studia měli k návrhům pana architekta Rullera velice pozitivní vztah a panovala zde nezvyklá radost z práce. Pompéznost masy betonu, mentalita stavby a hra s velikým prostorem nám dovolily nahlédnout do světa architektury v době, kdy se ještě neměřil každý čtvereční metr podle ceny a využitelnosti, ale spíše podle působení na pocity človeka v rámci doby a architektury. A byl to mnohdy nádherný pocit  Děkujeme organizátorům výstavy z GAB za tuto příležitost.”

Kontakt:
GALERIE ARCHITEKTURY BRNO, Starobrněnská 18, 602 00 Brno, www.galeriearchitektury.cz
e-mail: info@galeriearchitektury.cz, tel.: +420 731 473 100, www.facebook.com/galeriearchitektury

Share Button