Pouť za architekturou polského Slezska / 23. 11. 2007

Jednodenní projížďka po zajímavých stavbách polského Slezska a návštěva Muzea architektury ve Wroclawi s odborným výkladem je vítanou příležitostí nakouknout nejen, „co se staví u sousedů“, ale i šancí navázat nové kontakty a především – poznat zblízka instituci, která se „interpretací“ architektury odborně a dlouhodobě věnuje.

Slezsko má co nabídnout, má na co navazovat, jak dokládá iniciativa Trojhlavý drak, na níž se CNA podílí. Slezsko však je krajem nejen „hynoucí krásy“, ale i krajem, kde se rodí krása nová a živá. Že o ní u nás není příliš slyšet? Nuže, vypravte se s námi na celodenní projížďku polským Slezskem.

Cílem naší cesty bude Vratislav (nynější Wroclaw v Polsku) a tamní Muzeum architektury (www.ma.wroc.pl), budeme mít příležitost projít i městem a shlédnout významné stavby jeho předválečného rozkvětu, k nimž patří především Hala století (jeden z nejvýznamnějších konstrukčních projektů 20. století, zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO, autor Max Berg, 1913), obchodní dům Petersdorff (Erich Mendelsohn, 1927), administrativní budovy (např. Hans Poelzig, 1913), vzorové „sídliště“ WUWA (ukázky forem bydlení od tehdejší německé fukcionalistické avangardy: Hans Scharoun, Adolf Rading, Heirich Lauterbach, atd., 1929). Dále pak nás trasa povede tak, abychom měli možnost alespoň zahlédnout úspěchy soudobé polské architektury, např. nový objekt Wroclawského technického učení či např. soukromou vilu v Opoli (vítěz celosvětové soutěže WAN House of Year 2006, autor Robert Konieczny).

Našim odborným průvodcem byl znalec slezské architektury Ing. arch. Tadeáš Goryczka, wroclawským Muzeem architektury nás provedou tamější odborníci.

Akci pořádá Centrum nové architektury v rámci projektu „Jak se staví u sousedů?“ , který je realizován s podporou Statutárního města Ostravy, Nadace české architektury, Ministerstva kultury ČR a Nadace pro současné umění.

Share Button