Město v pohybu – Život na kole v dánském hlavním městě / výstava na Masarykově náměstí v Ostravě

Mezi charakteristické rysy států a měst většinou patří významné památky, které připomínají slavné okamžiky a období jejich historie. Dánsko a Kodaň nejsou výjimkou. Zajímavé však je, že jednou z našich nejvýznamnějších památek je naše cyklistická kultura a rozsáhlá síť cyklostezek, kterou jsme vystavěli jako živoucí odkaz udržitelného stylu života.
V Kodani využívají jízdní kola ke každodennímu cestování stovky tisíc lidí. Každý z nich se tak stává součástí živé architektonické struktury města, která se žene kupředu lidskou silou. Výstižným znakem moderní dánské společnosti jsou i větrné elektrárny, avšak neustálý pohyb ohromné masy cyklistů je organickým a dynamickým symbolem – a je tak možná největší kulturní památkou, kterou v Dánsku máme.
Na této výstavě představuje dánský fotograf Mikael Colville-Andersen výběr 50 fotografií znázorňujících každodenní život ve Městě cyklistů. Autor se dokumentování cyklistické kultury v Kodani věnuje již 4 roky a za celou dobu 125-leté historie moderního typu jízdního kola je prvním fotografem, který se tímto tématem zabývá tak důkladně. Jízdní kolo je nedílnou součástí života v Kodani. Je to běžný nástroj každodenní potřeby, který nás dopraví z bodu A do bodu B. Do určité míry Dánové jízdní kola vnímají veřejný majetek. Anebo můžeme říci, že na rozdíl od jiných zemí mají lidé v Dánsku vztah ke svému jízdnímu kolu asi jako ke svému vysavači: každý ho má, každý ho používá, ale nikdo nemá potřebu ho nadměrně opečovávat a chlubit se s ním. Jízdní kolo je naší prodlouženou rukou, ale hlavně musí dobře sloužit.

Monumental Motion – A Cycling Life in the Capital of Denmark

Cities and nations are often defined by the monuments they erect. Monuments and structures that stand as historical
records of great moments or periods in history. Denmark and Copenhagen are no exception. However, one of the greatest monuments is our bicycle culture and the vast network of bicycle infrastructure that we have erected as living legacy of sustainable living.

Each and every day in Copenhagen, hundreds of thousands of citizens go about their daily lives on bicycles. Each of them every changing bricks in a vibrant, architectural structure of human-powered movement. Wind turbines are a poignant symbol of modern Danish society but the constant mass motion of our cycling citizens is organic, dynamic and, perhaps, the greatest monument Denmark has ever erected.
In this photo exhibition, Mikael Colville-Andersen highlights 50 photographs that define a cycling life in The City of Cyclists. For over 4 years he has documented bicycle culture in the Danish capital. Surprisingly, in 125 years of the bicycle, he is the first person to do so in such great detail.
The bicycle plays an integral role in Copenhagen life. It is a tool for getting us from A to B quickly and in many ways the bicycle of the city is somehow considered public property on a sub-conscious level. Unlike other countries, most peoples‘ relationship to their bicycle is the same as to their vacuum cleaner. Everyone has everyone uses it but we don’t go arend fetishizing it. It’s a fifth limb but it’s also an anonymous workhorse. 
© Mikael Colville-Andersen

Share Button