Pocta Alfredu Neumannovi / Brno 2018

Alfred Neumann: Architektura zmocňující se prostoru / Dům umění v Brně / 11. 5. – 10. 6. 2018
Následovníci Alfreda Neumanna / Vila Stiassni, Brno  / 4.–27. 5. 2018
Alfred Neumann – česká stopa / Galerie architektury, Brno  / 3.–11. 5. 2018
Zvi Hecker. Dům Neumeiste / Vila Tugendhat, Brno  /9. 5. – 3. 6. 2018
Sympozium k poctě Alfreda Neumanna / Metodické centrum moderní architektury (MCMA), Brno  / 10. 5. 2018

Alfred Neumann je znám jako architekt, jehož proslavily především stavby v Izraeli, Paříži či Alžíru, ovšem silně spjat je i s Československem a Brnem. Ač vídeňský rodák, prožil část svého života právě v Brně, kde vystudoval německou státní průmyslovou školu a pokračoval na Německé vysoké škole technické. Po dokončení studií na vídeňské Akademii, již absolvoval pod vedením Petera Behrense, se do Brna opakovaně vracel, a ačkoli je zde dosud identifikovaná jen jediná realizace, část jeho návrhů byla určena právě pro Brno.

Kromě architektury se věnoval i návrhům nábytku, působil v Paříži, Berlíně, více než 2 roky strávil i v Kapském Městě v jižní Africe. Po návratu do Československa byl kvůli svému židovskému původu deportován do Terezína, s koncem války se mu však podařilo vrátit se do Brna. V roce 1947 reprezentoval tehdejší Československo na srazu Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM) v anglickém Bridgwateru. Změna režimu po únoru 1948 jej přiměla k emigraci a útočiště našel v Izraeli, kde žil a tvořil až do roku 1965. Právě Izrael je místem, kde se Neumannovy kvality projevily v největším měřítku – podílel se zde na urbanistickém plánování, vyučoval, založil vlastní ateliér. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří například radnice ve městě Bat Jam, nebo důstojnická škola v Micpe Ramon. Jeho poslední izraelská realizace – strojní fakulta Techionu – byla provázena značnými komplikacemi, které jej nakonec přiměly Izrael natrvalo opustit a přesídlit do Kanady, kde získal profesorský post na univerzitě v Quebecu. Prožil tam však pouhé 3 roky, ve věku 68 let umírá na rakovinu plic.

Život a dílo tohoto slavného architekta představí na sympoziu mimo jiné jeho žáci a přímí spolupracovníci – Zvi Hecker a Rafi Segal. Ze zahraničí se dále zúčastní Ines Weizman, profesorka z univerzity Bauhaus ve Výmaru, ředitel vratislavského Muzea Architektury Jerzy Ilkosz a Ita Heinze Greenberg, profesorka z ETH v Curychu. Za českou stranu přednesou příspěvky o Afredu Neumannovi Tadeáš Goryczka z Kabinetu architektury v Ostravě a Vladimír Šlapeta, působící na brněnském pracovišti NPÚ.


Nad Poctou Alfredu Neumannovi převzali záštitu

Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
Lenka Kozlová, poslankyně, členka Podvýboru pro kulturu Parlamentu České republiky
Radek Holomčík, poslanec Parlamentu České republiky


Finanční podpora

Dotace Ministerstva kultury České republiky

moapDotace Statutárního města Ostrava,
Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Share Button