Philippe Kayumba | A LOOK / Sokolská 26 a Industrial Gallery, Ostrava

Výstavní síň Sokolská 26 a Industriala Gallery / 30. 8. – 5. 10. 2018 / vernisáž 4. 9. 2018, 17.00 – Výstavní síň Sokolská 26 a 18.00 – Industriala Gallery

Philippe Kayumba | A LOOK
zápisník z Francie a Německa

Philippe Kayumba (1981, Kinshasa/ Zair) je výtvarník, fotograf a performér původem
z Demokratické republiky Kongo, v současnosti ale žije a pracuje v Paříži a ve Frankfurtu
nad Mohanem.

O sobě prohlašuje: „Nepokládám se za afrického umělce, ale prostě za umělce. Vyjadřuji se svou
osobností, ale nezapomínán na svůj původ.“

„Využívám umění jako nástroje k ovlivnění lidí, aby si uvědomili své vlastní duchovno. Nevytvářím
umělecké dílo jako nový objekt, který bude pouze vystaven bez bližšího záměru. Ztotožňuji se
s názorem Kandinského, který kdysi napsal, že „umění má sloužit duchovnímu pohledu na život“, že
„umění je síla plná záměrů a mělo by sloužit rozvoji a zdokonalení lidské duše“.

Neovlivňuje mě pouze africký způsob života, ale od roku 2006 se věnuji novému uměleckému
směru, který je nazýván sangismus, což doslova znamená MIX. Akademická umělecká pravidla
nejsou pro mne důležitá a bez rozpaků využívám nejrůznější současné styly a rozmanité techniky.
Ve svých pracích hovořím o událostech, které jsem ve svém životě prožil, nebo o věcech, kterých
jsem byl svědkem. Mnoho času věnuji hledání, jakou cestou pokračovat ve své tvorbě a jak dál ji
rozvíjet.“

Narodil se v Kinshase, v hlavním městě tehdejšího Zairu, dnešní Demokratické republiky Kongo.
Dětství strávil v Kalemii v provincii Shaba. Jeho rodinný dům nabízí nádherný výhled na jezero
Tanganika a jeho velkolepou krajinu, která v něm probudila uměleckou vnímavost a upevnila lásku
ke svobodě; inspirovala jej k jedinečným touhám a dodávala mu sílu k dosažení jeho snů. Na závěr
otcovy vojenské služby se celá rodina vrátila roku 1991 opět do Kinshasy, kde se dál věnoval
vizuálnímu umění.

Od roku 2006 se introspektivně věnoval akčnímu umění nazývanému performance art, videu,
fotografii a pracoval jako profesionální malíř, sochař a kaligraf. To mu umožňovalo vyjadřovat se
tvůrčím a komplexním způsobem a vytvářet současná a pozoruhodně rozmanitá abstraktní
výtvarná díla. V roce 2007 odešel do jihoafrického Kapského Města, o tři roky později přesídlil do
Paříže a v roce 2013 do Frankfurtu nad Mohanem.

Je absolventem Akademie výtvarných umění (2009), Universita v Kinshase, další zkušenosti získal
v rámci studijních pobytů ve Francii, Jižní Africe a rodném Kongu.

Share Button