Oscar Niemeyer – Brasília 55 let / Státní zámek Nebílovy

Státní zámek Nebílovy, Nebílovy 1 332 04 Nezvěstice / 22. 5. – 26. 7. 2015 / vernisáž 22. 5. 2015 v 16.30 hodin

event na facebook.com / www.zamek-nebilovy.cz

Fotografie slovinského historika umění prof. Damjana Prelovšeka vzdávají hold nejvýznamnějším stavbám hlavního města Brazilie, od jehož otevření uplyne letos 55 let a jejich autorovi, legendě světové architektury Oscaru Niemeyerovi.

 


OSCAR NIEMEYER

(15. 12. 1907 – 5. 12. 2012) Oscar Niemeyer je legendou světové architektury. Narodil se v Rio de Janieru Když mu bylo dvacet tři let, přihlásil se na tamní výtvarnou akademii a po dokončení studia našel práci v ateliéru Lúcia Costy. Ten byl zaníceným obhájcem moderních směrů, které si z Evropy rychle razily cestu na jihoamerický kontinent. Přelom v Niemeyerově životě nastal v roce 1936, kdy Brazílii navštívil Le Corbusier. Niemeyer byl nejprve mistrovým věrným žákem a spolupracovníkem, ale postupně se stal jeho soupeřem. Ještě dnes Niemeyer o svém velkém vzoru říká: „Le Corbusier měl mimořádnou fantazii. Byl to velký architekt, ale jako člověk byl malý.“ V této souvislosti je zajímavé, že Niemeyer zdůrazňuje jako hlavní vodítko stavebního umění zejména fantazii. On sám rozvinul architekturu, jejíž formální stránka často převládá nad hlediskem užitnosti. Nejlepším důkazem toho je hlavní město Brasília, které je zvučným chvalozpěvem Niemeyerovu uměleckému géniovi.

DAMJAN PRELOVŠEK

(* 18. 2. 1945) Po ukončení studia na gymnáziu v roce 1965 studoval na Lublaňské univerzitě dějiny a dějiny umění. Po absolvování univerzity v roce 1969 obdržel Herderovo stipendium ve Vídni, kde působil především u profesorky Renate Wagner Riegerové. V roce 1977 pak získal titul doktor filozofie, a to prací o Plečnikově vídeňské tvorbě.

Od roku 1971 byl Damjan Prelovšek zaměstnán v Institutu dějin umění Slovinské akademie věd, jehož se stal v roce 1995 ředitelem. V roce 1972 zastupoval tehdejší Jugoslávii na Olympiádě v Mnichově ve vodním slalomu. V letech 1990 a 1991 pak jako hostující profesor učil na univerzitě v rakouském Salcburku a v roce 1992 také na středoevropské univerzitě v Praze a na College for New Europe v Krakově. Od roku 1992 je členem Evropské akademie věd a umění, která sídlí v Rakousku. V letech 1998-2002 působil jako velvyslanec Republiky Slovinsko v Praze. Damjan Prelovšek se ve své tvorbě zabývá především dějinami slovinské architektury a umění nového věku, zvláště dílem architekta Josipa Plečnika, o čemž svědčí i velké množství článků uveřejněných ve slovinských a zahraničních odborných časopisech. Jako odborný poradce a iniciátor stál u zrodu téměř všech výstav, které se týkaly prací Plečnikových, např. v Paříži v roce 1986 nebo v roce 1996 v Praze. Je autorem výstavy Architekt Oscar Niemeyer, Brasília.

Share Button