Milan Pitlach. Ostrov / Zámek Hradec nad Moravicí

Galerii západního křídla Bílého zámku – Národní památkový ústav, správa státního zámku Hradec nad Moravicí / 21. 3. – 19. 8. 2018, vernisáž 21. 3. 2018 v 17.00 hodin

Milan Pitlach / Ostrov / The Island

FOTOGRAFIE Z ANGLIE / PHOTOGRAPHS FROM ENGLAND / 1969–70, 1973

Milan Pitlach (1943, Kroměříž), patří mezi přední a mezinárodně ceněné české fotografy. Trvale žije v německém Düsseldorfu a fotografování se intenzívně začal věnovat v letech 1969 až 1970, kdy absolvoval architektonickou stáž v londýnské kanceláři Yorke, Rosenberg & Mardall. Výběr z osmi tisíc negativů ukončil autor v roce 1975, ale negativy po jeho emigraci zabavila STB a autor je už nikdy nedostal zpět. Avšak díky úsilí samotného autora a jeho přátel se nakonec podařilo připravit reprezentativní ucelený soubor, s kterým se nyní budou moci návštěvníci výstavních prostor Bílého zámku seznámit. Že se jedná o skutečně mimořádnou příležitost svědčí mimo jiné slova tak významné znalkyně v oboru, jakou byla Anna Fárová, jež už v roce 1994 k těmto Pitlachovým fotografiím prohlásila, že: “…jsou jasným příkladem živé objektivní fotografie, která v této kvalitě, počtu a celistvosti
u nás nemá obdoby”.

Výstava probíhá v rámci 10. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHKULTURA 2018

Byl to rok přistání na Měsíci, rok, kdy se Kaddáfí chopil moci a Arafat se stal vůdcem OOP, kdy Husák nahradil Dubčeka. Byla to doba protestů a demonstrací, proti apartheidu, proti válce ve Vietnamu, proti imperialismu, proti potlačování lidských práv. Byl to čas festivalu ve Woodstoku, Costa-Gavrasova filmu Z, alba Abbey Road a protestu Johna Lennona a Yoko Ono zvaného Bed-In. Když Milan Pitlach přijel do Londýna na stáž do architektonické kanceláře, šedesátá léta se zmateně blížila svému konci. Kromě milovaného Asahi Pentaxu toho s sebou mnoho neměl.

Přesný pozorovatel Milan Pitlach nebyl jen pozorovatelem, byl také účastníkem toho všeho. Interakci formy a obsahu, minulosti a přítomnosti, jasu i stínu jeho fotografie brilantně reflektují tuto jeho plodnou dvojnost.

Elizabeth McGrath, červenec 2015


Nad festivalem Archikultura 2018 převzali záštitu

Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Ondřej Polanský, poslanec, člen Podvýboru pro kulturu Parlamentu České republiky


Finanční podpora

Dotace Ministerstva kultury České republiky

moapDotace Statutárního města Ostrava,
Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Share Button