McCullough Mulvin Architects v Ostravě, 2016

nahoře zleva: Ruth O’Herlihy / J. E. pan Charles Sheehan, velvyslanec Irska v České republice / Valerie Mulvin / Niall McCullough / dole zleva: Tadeáš Goryczka a Radovan Charvát

Share Button