Masaharu Takasaki: Monobito Spirit / Stavby prodchnuté duchem / Architecture Week Gallery, Praha

Architecture Week Gallery / 22. 5. — 30. 8. 2017 / přednáška: 7. 6. 2017 v 18.00 hodin
Ve 4. patře budovy New Living Center | Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 13 – Stodůlky

Masaharu Takasaki (1953) je profesorem na Kjótské univerzitě umění a designu a čestným členem Královského ústavu britských architektů. Patří k nejoriginálnějším japonským architektům a je autorem řady velmi neobvyklých staveb napříč Japonskem. Jeho práce nejenom že nemá srovnání v tak široce různorodém poli, jakým je japonská architektura, ale ani v současné světové architektuře. V současné době se Masaharu Takasaki rovněž podílí svými návrhy na obnově osídlení zničeného v roce 2011 velkým zemětřesením, tsunami a jadernou havárií  v oblasti  elektrárny Fukušima.

Tato výstava prací Masaharu Takasakiho vznikla spojením jeho dvou dřívějších prezentací, a tak dnes poprvé v České republice může návštěvník vedle sebe zhlédnout sestavy fotografií a obrázků, jež byly postupně součástí mezinárodní přehlídky architektury na bienále v Benátkách, nejprve v roce 2014 a pak v roce 2016. Překvapivě a na rozdíl od běžných
architektonických výstav postrádají tyto prezentace (a logicky i nyní tato spojená) tradičně se vyskytující množství doprovodných komentářů, popisek plných údajů o vzniku stavby, o jejich užitných plochách, kubaturách a použitých materiálech, texty o jednotlivých funkcích, půdorysná schémata, podélné a příčné řezy a konstrukční detaily. Sestavy fotografií tvoří zdánlivě nahodilé koláže, kdy kritériem pořadí není přináležitost k jednotlivě stavbě, ale rozhodující je spíš síla a obsahový význam jednotlivých záběrů, takže vzniká dojem chaosu, ovšem bezpochyby pečlivě řízeného autorem výstavy. Masaharu Takasaki totiž sází na vizuální působení forem jednotlivých staveb jak na povrchu objektů, tak uvnitř, a na střet nepoučeného pozorovatele s vesmírem jeho symbolů. Zbytečné a dodatečné komentáře nejsou nutné, buď vás objekt ve vědomé či podvědomé rovině osloví a pocitově zasáhne… nebo ne. Vše záleží  jen na emocionální způsobilosti každého z nás, ale pokud nám je tato  schopnost trochu dána, vždy se můžeme těšit na mimořádný a neopakovatelný zážitek.

autor výstavy:    Masaharu Takasaki / Takasaki Architects
kurátoři výstavy:    Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec / Kabinet architektury

Výstava MASAHARU TAKASAKIHO. MONOBITO SPIRIT se koná v rámci 9. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2017, jehož výstavy, přednášky a komentované prohlídky již proběhly, či zrovna probíhají, anebo budou probíhat během následujících dvou měsíců v Ostravě, Opavě, Krnově, Havířově, Brně a Praze, ale také v Katovicích, Varšavě  a Elblągu v Polsku, v Popradu na Slovensku, v maďarské Budapešti, anebo v nizozemském Delftu. Hlavním iniciátorem a organizátorem festivalu je Kabinet architektury z Ostravy.

 

Masaharu Takasaki v TV Architect

Share Button