Masaharu Takasaki: Monobito Spirit / FUGA, Budapešť

FUGA, Budapešť / 5.–22. 10. 2018

Výstava a přednáška Masaharu Takasakiho v Budapešti

S pozoruhodnými objekty, které tvoří japonský architekt Masaharu Takasaki, se budeme moci opět střetnout tento už pátek, 5. října 2018 a to v 16.00 hodin, v rámci jeho výstavy a přednášky, které se uskuteční v Centru architektury FUGA v Budapešti

Tato aktuální prezentace Takasakiho prací je spojením jeho dvou dřívějších výstav. Návštěvník může poprvé a najednou zhlédnout fotografie objektů, kompozic a modelů, které byly již dříve odprezentovány v rámci Bienále architektury v Benátkách, nejprve v roce 2014 a pak 2016.

Překvapivě a na rozdíl od běžných architektonických výstav, tato postrádá tradičně vyžadované doprovodné informace o vzniku budovy, o užitkových plochách, jejich objemech a použitých materiálech, nenajdeme zde texty objasňující jednotlivé funkce, půdorysy, podélné a příčné řezy, anebo konstrukčních detaily. Ve skutečnosti Masaharu Takasaki staví před nás vizuální jazyk jednotlivých prostorových forem a kompozic, jak z venku, tak uvnitř objektu, vždy jde pouze o střet nijak poučeného pozorovatele s vesmírem jeho symbolů. Neexistují zde žádné nadbytečné komentáře a podpůrné pomůcky: buď jste se vědomě, či podvědomé, stali součásti tohoto dialogu, … anebo taky ne. Vše jistě závisí na emocionální kondici každého z nás. Ale pokud se pokusíte najít v sobě tento tento druh citlivosti, pak se můžete těšit na mimořádný a neopakovatelný zážitek.

Výstava MASAHARU TAKASAKI / MONOBITO SPIRIT byla mimo jiné zařazena do programu Design Week Budapest 2018.

Autor výstavy:
Masaharu Takasaki / Takasaki Architects

Kurátoři:
Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, Zdena Zedníčková

Výstavu připravili:
FUGA Budapest a Kabinet architektury v Ostravě

Share Button