Lucie Jindrák Skřivánková: Cestovní zápisník / Brasilia

Galerie de Arte do Temploda  Boa Vontade, SGAS 915, Lotes 75/76, Brasília-DF

Vernisáž výstavy: 24. dubna 2014 v 19 hodin

Portvá do 15. května 2014

Umělecký projekt Lucie Jindřák Skřivánkové je věnovaný architektuře moderního mezinárodního slohu v Praze a v Brasilia. Projekt byl částečně prezentován poprvé v rámci festivalu Archikultura 2014 v Ostravě a nyní pokračuje v r&aacut e;mci residenčního pobytu umělkyně a výstavy Cestovní zápisník Praha/Brasiliav Galerie de Arte do Templo da Boa Vontade v Brasilia (24.4. -15.5.2014).

Cestovní zápisník Praha/Brasilia LucieJindřák Skřivánkové (Vítkov, 15.12.1982) čerpá z brazilské zkušenosti, nachází inspiraci v architektonických skvostech Oscara Niemeyera (1907–2012), zaměřuje se na administrativní centrum Brasilie, hlavního města země. Pilotní plán města zahrnoval prezidentskou rezidenci, národní kongres a další budovy a stal se novým národním architektonickým modelem země, „novým domovem, brazilským a moderním“. Zásadním přínosem byl právě Niemeyer, jelikož dokázal sloučit architek turu mistra Le Corbusiera a jeho moderního mezinárodního slohu s prvky převzatými z koloniální portugalské architektury. Silná osobitost Niemeyera přitáhla pozornost Skřivánkové nejprve v Praze a posléze i v Brazílii, a to do té míry, že se umělkyně rozhodla vytvořit na toto téma obrazový cyklus. Na jejích nejnovějších plátnech se objevují nejvýznamnější modernistické budovy v Brazílii, a takév Praze v 60. letech, např. Československý pavilon (Expo, Bruxel 1958), hotel InterContinental Karla Filsaka, budovy bývalého Federálního parlamentu a Nová scéna Karla Pragera. V tradici funkcionalismu a částečně v českém brutalismu nová generace českoslovenkých architektů na&scaron ;la způsob, jak se připojit ke stylu mezinárodní moderní architektury a jak překročit národní hranice a proniknout dříve do Bruselu a pozdějí do Brasilia. Podařilo se to Filsakovi, který byl pozván k účasti na projektování Československé ambasády v Brazílii (1962–65). V cyklu malby Skřivánková spojuje exaktnost architektonického obrazu s nejasně vymezenými scenériemi malovanými plnými tahy štětce, které přecházejí v barevné skvrny. Česká malířka upřednostňuje moderní architekturu, mísí ořezanou perspektivu budov různých měst, která vytvářejí kosmopolitní scenérie, s proměnlivým, hybridním, vnitřně nestabilním prostředím s postupně vyprchá vající atmosférou. Díky tomuto přístupu nalézá rovnováhu mezi přísností architektonického racionalismu a expresivitou malířství, mezi objektivitou architektury a subjektivitou umělce. Autorčin umělecký postoj se poukazuje nasílu jejich výrazu a dynamickou regeneraci, energii a tvůrčí vitalitu.

Putovní projekt bude dále pokračovat do dalších světových metropolích, kde se nacházejí mimořádné příklady architektury ve stylu moderního mezinárodníhoslohu. (www.artistsdiary.cz; www.lucieskrivankova.com)

Share Button