Katalog: K-dron mezi uměním a matematikou Janusz Kapusta New York

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy
K-DRON / MEZI UMĚNÍM A MATEMATIKOU JANUSZ KAPUSTA / NEW YORK

v Domě umění – Kabinetu architektury v Ostravě 14. 10. – 27. 11. 2011
pořádané SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu
a Galerií výtvarného umění v Ostravě (GVUO)
Kurátoři výstavy Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Spolupráce Jagoda Barczyńska
Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty Janusz Kapusta, Mirosław Borusiewicz, Bo¿ena Kowalska a Grzegorz Sztabiñski
Fotografie a ilustrace Michael Chusid (s. 62), Janusz Jaroszewicz (obálka, s. 3),
Grzegorz Zabłocki (s. 10) a soukromý archiv Janusze Kapusty
Překlad z polštiny Soňa Filipová
Jazyková korektura Martina Dragonová
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba
Vydání první, Ostrava 2011
Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz
ISBN 978-80-87508-01-5 (SPOK.Ostrava)
ISBN 978-80-87405-10-9 (GVUO.Ostrava)

 

Vážené dámy, vážení pánové,
z široké a velice pestré nabídky kulturních událostí v našem regionu patří výstavy pořádané v ostravském Domě umění, sahající často po nové, originální, ale zároveň mezinárodně uznávané umělecké tvorbě, k nejzajímavějším a nejdůležitějším prezentacím současného umění.
Je mi velkým potěšením, že Vás mohu společně se SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu a Galerii výtvarného umění v Ostravě pozvat na novou výstavu Kabinetu architektury nazvanou K-DRON – mezi uměním a matematikou – Janusz Kapusta – New York. Janusz Kapusta, absolvent architektury varšavského Vysokého učení technického, je umělec se širokým a rozmanitým polem působnosti, umělec, který se bytostně projevil jako kreslíř, malíř, scénograf a především jako objevitel K-dronu, nového, doposud neznámého geometrického tvaru a neobyčejného jedenáctistěnného tělesa. Od chvíle, kdy ho patentoval v USA a následně v mnoha dalších zemích, se Kapusta stal žádaným tvůrcem jak ve vědeckých, tak v uměleckých kruzích na celém světě.
O to větší je zásluha organizátorů, kteří přijali výzvu prezentovat právě tady, v česko-polském pohraničí, výsledky jeho tvorby a zároveň další možnosti, které K-dron jako nositel nových, dosud neznámých pravidel zlatého řezu nabízí budoucnosti.
Výstava prací Janusze Kapusty, polského umělce, jehož tvorba oceněná prestižními cenami a vyznamenáními ze strany nejdůležitějších mezinárodních vystavovatelů umění má své pevné místo v současné kultuře, je vynikajícím příkladem úspěšnosti polského umění ve světovém kontextu a zároveň skvělou možností propagovat mj. i současné polské předsednictví Rady Evropské unie.
O to srdečněji Vás zvu na setkání s mimořádnou osobností tohoto tvůrce a s jeho neobvyklým dílem.

Anna Olszewska
Generální konzulka
Polské republiky
v Ostravě

Úvod

K-dron – jedenáctistěnné těleso se ze dne na den stalo předmětem zájmu matematiků, filozofů a uměleckých kritiků. Ze dne na den, neboť nedávno ještě neexistovalo, či existovalo jen potenciálně; muselo být nejprve objeveno (nebo umělecky vytvořeno), aby odhalilo svůj tvar. Když se na něj díváme, můžeme ho vnímat čistě jako matematicky popsatelné těleso: známe jeho obsah i objem, jeho strany a jejich vzájemný vztah. Můžeme analyzovat způsob jeho vzniku, jeho vztah k jiným tělesům, zjistit, že přiložíme-li dva K-drony k sobě, vznikne krychle. Můžeme ho však chápat také jako umělecké dílo, hledat analogie a jeho počátky na poli minimalismu či dokonce konstruktivismu a považovat ho tak za výsledek tvůrčího úsilí. Není divu, že již první krok směrem k jeho poznání je problematický. Kam Janusze Kapustu zařadit, mezi umělce, objevitele nebo snad vynálezce? On sám skromně zdůrazňuje, že forma, kterou nám představuje vždy existovala v místě, kde se protínají diagonální čáry tvořící mřížku čtyř k sobě přiložených krychlí. Každopádně, zatímco krychli a jiná geometrická tělesa známe již po celá staletí, a dokonce už ani nevíme, kdo a za jakých okolností je jako první zmaterializoval, na K-dron jsme si museli počkat až do konce 20. století. Jeho objevitel-tvůrce má umělecké, technické a filozofické vzdělání. Proto bylo třeba, podobně jako v případě K-dronu, jistého protnutí, v tomto případě tří oblastí poznání, tří umění, aby bylo možné zdánlivě náhodou zachytit vzájemné uspořádání jedenácti stěn v prostoru. Takové náhody se ale nestávají jen tak někomu, takové náhody se stávají pouze připraveným.
Forma, se kterou máme co do činění, oplývá nezvyklými vlastnostmi jak fyzikálními, tak uměleckými. Na výstavě v Kabinetu architektury se můžeme s některými z nich seznámit. Její návštěvník se může také zapojit do pátrání po dalších, nepochybně existujících, vlastnostech a možnostech K-dronu. Janusz Kapusta je totiž obdařen zvláštním talentem probouzet v lidech představivost.

Mirosław Borusiewicz

Share Button