Katalog: Alfred Neumann

Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Rafi Segal
Texty Rafi Segal, Vladimír Šlapeta
Příspěvky Zvi Hecker, Israel Goodovitch, Michael Burt, Pierre Larochelle, Jan Tabor, Ita Heinze-Greenberg, Milan Pitlach, Tadeusz Barucki, Ivan Ruller, Jakub Szczęsny, Janusz Kapusta, Radovan Lipus, Jerzy Ilkosz, Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Rostislav Koryčánek
Obrazové přílohy Zvi Hecker | architect, soukromý archiv Vladimíra Šlapety, Kabinetu architektury,
Bořivoj Čapák / Atelier RAW s.r.o. (s. 36–37) a Antonín Dvořák (s. 188–189); reprofoto z Petr Pelčák, Ivan Wahla, Jan
Sapák (eds.): Brněnští židovští architekti 1919–1939, Obecní dům, Brno 2000; Professor Alfred Neumann Morphologig
Architecture, in RAIC Journal, květen, 1963, s. 40–47 a obálka; Neumann, Alfred: L’Humanisation de l’Espace: Le système
Mφ. Boulogne-sur-Seine: Éditions de l’Architecture d’aujourd’hui,1956; LˇIndustria Italiana del cemento XXXV, 1965,
č. 8, obálka
Překlady Radovan Charvát, Soňa Filipová, Tadeáš Goryczka a Jolanta Gromadzka
Redakční dohled Tadeáš Goryczka (cz) a Caroline Murphy (en)
Jazyková redakce Radovan Charvát a Soňa Filipová
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna MORAVAPRESS s.r.o.
Cihelní 3356/72, Ostrava | www.moravapress.cz
Vydání první, Ostrava 2015
Vydal Kabinet architektury, o. s.
Tyršova 36, Ostrava | www.kabinetarchitektury.cz
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, Ostrava | www.gvuo.cz
ISBN 978-80-905953-1-6 (Kabinet architektury v Ostravě)
ISBN 978-80-87405-31-4 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)

Katalog byl vydán za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Nadace české architektury, Národního památkového ústavu a Zvi Hecker | architect


 

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy
Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo
Space Packing Architecture: The Life and Work of Alfred Neumann
Architektura upakowywania przestrzeni: Alfred Neumann – życie i twórczość
Raumpackende Architektur: Das Leben und Werk von Alfred Neumann

pořádané Kabinetem architektury a Galerií výtvarného umění v Ostravě (GVUO) ve spolupráci s Muzeem
architektury ve Vratislavi (MAW), Rafi Segalem A+U, Massachusettským technologickým institutem, Školou
architektury a urbanismu v Bostonu (MIT SA+P), Zvi Heckerem, Národním památkovým ústavem (NPÚ),
Galerii architekury v Brně (GAB) a Moravskou galerií v Brně (MG)

2. 4. – 7. 6. 2015 Dům umění, GVUO a Kabinet architektury, Ostrava, Česká republika
18. 6. – 27. 9. 2015 Muzeum Architektury we Wrocławiu / Muzeum architektury ve Vratislavi, Polsko
14. 10. – 1. 11. 2015 Bauhaus-Universität Weimar / Univerzita Bauhaus ve Výmaru, Německo
18. 2. – 22. 5. 2016 Moravská galerie v Brně, Česká republika

Kurátoři výstavy Rafi Segal, Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Zvi Hecker
Architektonický návrh Rafi Segal
Koordinátor Yonatan Cohen (USA) a Tadeáš Goryczka (Ostrava)
Spolupracovníci Ariel Noyman, Caroline Murphy, Grisha Enikolopov a Ben Fehrman-Lee
Grafický design Ben Fehrman-Lee a Jaroslav Němec

Share Button