K-dron: Mezi uměním a matematikou / Praha

Úterý 15. 4. 2014 v 18 hodin / Polský institut v Praze, Malé nám. 1 (vchod z Karlovy ul. 27), Praha 1
Janusz Kapusta (1951) je kreslíř a grafik, jehož uměleckou dráhu výrazně ovlivňuje architektonické a filozofické vzdělání. Od roku 1981 žije v New Yorku, kde spolupracuje mj. s deníky New York Times, Wall Street Journal nebo Washington Post. Polští čtenáři ho znají z kreseb pro deník Rzeczpospolita. Působí i v oblasti scénografie či knižní ilustrace, vytyčil nová pravidla zlatého řezu. Jeho zájmy z pomezí grafického umění a matematiky ho vedly v roce 1985 k „objevení“ nového jedenáctistěnného tělesa K-dron, které bylo dosud známo pouze v teorii, nicméně nyní dostalo i svůj „umělecký rozměr“. Od té doby věnuje především jeho propagaci – těleso dosud našlo své uplatnění v nábytkářství, výrobě hraček (hlavolamy) či architektuře.

Share Button