Jerzy Budziszewski. Jeshua Ben-Or: ČTVEREC / Zámek Hradec na Moravicí

Zámek Hradec na Moravicí – NPÚ, správa státního zámku Hradec nad Moravicí / 21. 3. – 19. 6. 2018

Jerzy Budziszewski / Jeshua Ben-Or
ČTVEREC
Malba/ Konstrukce/ Reliéfy/ Architektony

úvodním slovem výstavu zahájí kunsthistorik Sławomir Chmielewski
výstavu připravil Kabinet architektury a Industrial Gallery ve spolupráci s Romanem Gniewaszewskim a ARTgaleria. net
kurátoři výstavy: Anna Szprynger a Zuzana Kulhánková

Záštitu nad výstavou převzal Janusz Bilski, generálni konzul Polské republiky v Ostravě

Výstava představuje hlavně konstruktivistické práce výjimečného umělce, který v osmdesátých létech minulého století opustil svoji vlast a v zahraničí se těšil uznáním, a tam taky vznikaly realizace, které byly inspirovány jeho tvorbou. Vždy fascinován novátorskými přístupy setkával se s významnými architekty dnešní doby a prezentoval své nápady mimo jiné takovým „archstars“ jakými jsou Renzo Piano, Daniel Libeskind, Frank Gehry a další.


Jerzy Budziszewski (1950–2006), malíř, sochař, fotograf, zabýval se také uplatněním malby v architektuře. Studoval na varšavské Akademii výtvarných umění, na Fakultě malířství u profesora Stefana Gierowského. Magisterský titul v oboru získal v roce 1975. V letech 1973-1976 spolupracoval s Marianem Boguszem, později v 80. letech s Galerii Foksal a Henrykem Stażewskim.

Jeho díla působí barevně a dekorativně, jeho prostorové kompozice se oproti jiným geometrickým abstraktním formám vyznačují dynamikou a bohatostí hmoty. Často se jedná o reliéfy ze dřeva s detailně propracovanými kompozicemi , se smyslem pro velkou přesnost.

Stojí za zmínku, že bohatou tvořivost Budziszewskiego zahrnuje i umělecké fotografie.

Budziszewského fascinace židovskou kulturou, když v určité životní etapě se začal identifikovat s judaismem, vyústila v roce 1988 jeho  emigraci do Izraele a změnou dosavadního jména a příjmení na Jeshua Ben-Or. V roce 1994 pak emigroval do Spojených států, aby se natrvalo usadil v New Yorku. Zemřel v Paříži dne 3. července 2006, pohřeb se konal o dva dny později v Izraeli. Práce Budziszewského byly k vidění na výstavách jak v jeho rodném Polsku tak také ve Francii, Švédsku, Izraeli a USA, jeho práce jsou mimo jiné ve sbírkách Museum of Modern Art w Gothenburgu a Guggenheim Museum v New Yorku.

Lednová výstava pořádaná  v prostorách Industrial Gallery bude pro milovníky umění první příležitostí v Česku jak se blíže seznámit s tvorbou J. Budziszewského.


Nad festivalem Archikultura 2018 převzali záštitu
Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Ondřej Polanský, poslanec, člen Podvýboru pro kulturu Parlamentu České republiky

Share Button