JEMS architekti – MEZI/AMID / Galerie Architektury, Brno

Galerie Architektury, Brno / 28. 6. – 22. 7. 2018

Výstava v prostorách Galerie Architektury v Brně představí vybrané projekty známého varšavského ateliéru JEMS architekti realizované během posledních let. Název výstavy upozorňuje na povahu aktivit ateliéru, které vždy osciluji mezi možnostmi široce chápaných kontextů a úsilím o vyhledání vlastního potenciálu architektury obsaženého v ní samotné…

Budovy JEMS architekti vystupují z pozadí a obvykle s ním splývají. JEMS se brání před cílenou tvorbou objektů připomínajících pomníky. Neznamená to však, že hledají pouze architekturu s “neutrálním“ výrazem (pokud vůbec existuje). Spíše se jedná o nepřetržité pokusy uvědomit si, že bez ohledu na výraz jimi projektovaných objektů, jsou neustále součásti přítomného kulturního kontinua. Ateliér je tvořen architekty s různým tvůrčím temperament, všechny je ale spojuje přístup k dějinám a současnosti, jako jedinečnému živému procesu, byť velmi složitému a ne vždy pochopitelnému.

Zahájení výstavy proběhne 28. 6. 2018 v 18 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno a zúčastní se jej zakladatelé studia. Výstava se koná v rámci festivalu Archikultura2018, který pořádá Kabinet architektury.


On 28 June at 18.00, at the Architecture Gallery in Brno, the opening of the Mezi / Amid exhibition prepared by our studio will take place.

The tittle of exhibition casts light on the character of our endeavours which always oscillate between broad-based contexts and attempts at noticing the intrinsic, self-contained potential of architecture.

Our buildings emerge from the background and usually themselves become a background. On principle, we distance ourselves from buildings which are monumental in their expression. This does not mean seeking exclusively a „neutral” architecture dominated by context (if something like this exists at all). Instead, we embark on continuous efforts to realise that, irrespective of the level of expression delivered by our projects, we fall in line with a cultural continuum. What architects from our practice, who manifest different creative temperaments, have in common is the attitude to history and the present time as one living, albeit complex and not always continuous, process. We are less interested in the practical purpose, in short-term requirements of life or events that are not always predictable, than in the prospect of a building’s long existence.

For years, we have been working on several architectural themes and motifs, modified, developed, running through projects with different scales, budgets, uses, universal enough to offer an opportunity to reflect on ‚architecture as such’, on its potential to create places that lend meaning to human efforts… We focus on the framework, the material structure of the building rather than the detail which we try to derive from the idea of the whole, in a way somewhat reminiscent of the sketches displayed at the exhibition, which render the overall image of our intentions through their implicit statements. The exhibition will also present a selection of buildings constructed in recent years as well as projects that have not seen their implementation. These are mainly public buildings set in a diversified cultural and social context.

The exhibition will be open until 22 July, as part of the Archikultura 2018 festival, organized by Kabinet architektury.

Share Button