Jak koronavirus mění architekturu? / on-line

COVID-19 způsobil, že náš život se otočil o 180 stupňů. Ze všech stran slyšíme, jak bychom se měli zabezpečit a  jak se vyhnout okolnostem, které by mohly způsobit onemocnění. Nasloucháme názorům lékařů, kteří vyhodnocují aktuální situaci a sledujeme informace o hledání očkovací protilátky, která by měla být očekávaným řešením této pandemie. Ale je také logickou otázkou, zda bychom se neměli zamyslet také my, architekti, přednášející, lidé kreativní, jak bychom mohli takovým situacím zamezit v budoucnu? Zda přístup a práce architektů by mohla nějakým způsobem ovlivnit nynější situaci? Navíc se zde nabízí prostor, abychom zjistili jak architekti nyní zvládají pracovat na dálku? Jak se jim daří řídit kanceláře, své týmy a komunikovat se zákazníky?

Glivická skupina Interfaces připravila setkání s Oskarem Grąbczewskim, Aleksanderem Krajewskim a dr. Ryszardem Nakonieczným. Jejich diskuse je pokusem odpovědět na otázky, jak by se dalo zabránit obdobným situacím v budoucnu, skrze aplikaci nových parametrů a ukazatelů v rámci projekční přípravy široce pojímaného veřejného prostoru. Pokusí se hledat limity, které by mohly být určující pro další kvalitu života v mega-městech.

Přednáška se koná v rámci 12. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2020 a Kabinet architektury je jejím spolupořadatelem pro Českou republiku.

Share Button