Ivo Klimeš: Architektura a divadlo / Sokolská 26 Ostrava

pozvanka_vernisaz-klimes_20-4-2015

Výstavní síň Sokolská 26, Moravská Ostrava/ 20. 4. – 22. 5. 2015 / vernisáž 20. 4. 2015 v 17.00 hodin

Operní divadlo A.Dvořáka a DJM v Ostravě, divadlo v Mostě, Slezské divadlo v Opavě a návrh na koncertní síň Janáčkovy filharmonie v Ostravě jsou těžištěm profesního života architekta Ivo Klimeše.

Režisér a pedagog JAMU Zbyněk Srba po zkušenosti z inscenační práce v jevištním prostoru mosteckého divadla prohlásil : „V Mostě vznikla jedna z nejfantastičtějších budov i jevišť v této republice. Ten jevištní prostor je zjevení …“

„Budova jako socha. Obcházet ji, to je zážitek sám o sobě. V centru divadlo září – svým tvarem, svou barevností a především svou zdrženlivou, vysokou architektonickou kultivovaností, která osvědčuje obdivuhodnou nadčasovost – jako výjimečná perla v centru města …“

(Radomíra Sedláková – P.Frič : 20. století české architektury)

Ivo Klimeš, narozen 3. 4. 1932 v Opavě. V roce 1957 ukončil studia na Fakultě architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně. Od roku 1957 pracoval jako architekt v ostravském Stavoprojektu, od roku 1991 ve svobodném povolání, specializoval se hlavně na divadelní budovy.

Výstava představí tvorbu architekta Iva Klimeše a upozorní na výjimečné kvality jeho architektury, zejména architektury divadelních budov, jejich novostaveb i rekonstrukcí (např. nové Divadlo v Mostě, ostravské Divadlo Antonína Dvořáka, Divadlo Jiřího Myrona, Divadlo v Opavě), ale i dalších významných návrhů, soutěžních projektů a realizací.

Specifický akcent výstava klade na zvláštnosti a mezioborové přesahy Klimešova díla. V Klimešově tvorbě hrála významnou roli jeho generační příslušnost k vlně mladých progresivních poválečných architektů, mezi nimiž se vyhranil jako svébytný tvůrce, zaměřený na problematiku divadelních staveb. Pro jeho profesní dráhu byla specifická úspěšná účast v mnoha architektonických soutěžích. Klimešovy soutěžní návrhy divadel přinesly pokrokové návrhy variabilních divadelních prostorů umožňujících nové inscenační postupy. K realizaci tohoto experimentu došlo v případě nového mosteckého divadla, které ve své době nemělo díky architektonickému i technickému řešení u nás obdobu.

Pozoruhodnou součástí tvorby architekta Klimeše je i jeho výtvarná činnost a hojná spolupráce s předními výtvarníky. Výtvarná díla a jejich zapojení do architektury jsou v díle Iva Klimeše velmi výrazným akcentem.

Architektura Iva Klimeše nesporně obohatila zejména ostravský kulturní život a vytvořila prostor pro další umělce a na ně navazující odborné profese (režie, herectví, scénografie, výtvarné umění, divadelní kritika, historie architektury a divadla).

Výstava si dává za cíl vedle souhrnného představení tvorby architekta Iva Klimeše propagaci architektury obecně jako rámce uměleckého a kulturního života v Ostravě. Vystavením Klimešova díla chceme podpořit odbornou debatu o hodnotách soudobé ostravské architektury a upozornit na významnou úlohu kvalitní architektury při vytváření obrazu města.

Výstava se koná v rámci 7. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura 2015.

Výběr z díla architekta Iva Klimeše Významné soutěže, projekty, stavby a výtvarná díla v architektuře:

1958 –1959 Operní budova Státního divadla v Ostravě

Dvoukolová veřejná architektonická soutěž na ideové řešení operní budovy Státního divadla v Ostravě, v 1. kole Ivo Klimeš oceněn jednou ze tří třetích cen. Do 2. kola vybráno pět návrhů; 1. cena neudělena, 2. cena Ivo Klimeš. Podle soutěžního návrhu byla ve Stavoprojektu vypracována urbanisticko-architektonická studie (1961), autorský kolektiv vedl Miloš Bartoň, spolupráce Cyril Kajnar, Evžen Kuba, Jiří Procházka, Dobroslav Szpuk a Ivo Klimeš. Nerealizováno.

1960 Rekonstrukce centra Opavy

Celostátní architektonická soutěž, 3. cena.

1960–1971 Hlavní vstup do areálu a budova krematoria Ústředního hřbitova města Ostravy

Projekt staveb hlavního vstupu a krematoria v rámci urbanisticko-architektonického projektu celého areálu hřbitova (autoři Edvard Galuszka a Zbyněk Bouček), spolupráce se sochařem Vladislavem Gajdou – Dělicí stěna a Hřbitovní stéla. Další autoři výtvarných děl v areálu hřbitova jsou Mira Haberernová, Jozef Jankovič, Jiří Babíček, Vladimír Janoušek. Realizováno.

V celostátní soutěži na plastiku pro vstup do nového ostravského hřbitova (Hřbitovní stéla 1. cena) a výtvarnou dělicí stěnu (Dělicí stěna 2. cena) jsou oba oceněné návrhy určené k realizaci, ve spolupráci s Vladislavem Gajdou.

1961–1962 Operní a baletní divadlo v Pardubicích

Veřejná anonymní soutěž na urbanisticko-architektonické řešení ideového návrhu opery a baletní scény v Pardubicích, 1. cena nebyla udělena, 2. snížená cena Ivo Klimeš, 2. snížená cena Vlastibor Klimeš, Eva Růžičková, Vratislav Růžička, Milan Vašek; předpokládané druhé kolo soutěže pro autory celkem čtyř oceněných projektů neproběhlo.

1962 Náhrobek Petra Bezruče v Opavě

Celostátní soutěž, spolupráce s Vladislavem Gajdou, 2. cena.

1964–1967 Přestavba Památníku Petra Bezruče v Opavě

Soutěž ČFVU-Dílo, 1. cena. Realizováno 1967. Výtvarná díla Vladislav Gajda (stěna v atriu a exteriérová stěna) ve spolupráci s Ivem Klimešem.

1964–1968 Budova Státní pojišťovny v Ostravě

Ústavní soutěž Stavoprojektu, 1. cena. Realizováno 1968. Výtvarná díla Vladimír Janoušek, Věra Drnková-Zářecká, Vladislav Gajda.

1965 Budova divadla v Budapešti

Účast v mezinárodní architektonické soutěži.

1966 Koncertní síň pro Ostravu

Ústavní soutěž Stavoprojektu – studie, 1. cena.

1967 Radnice v Amsterdamu

Mezinárodní architektonická soutěž, spolupráce Evžen Kuba, Vladislav Gajda.

1967 Předprostor Domu umění v Ostravě

Architektonická soutěž na výtvarné řešení předprostoru Domu umění (soutěž u příležitosti 700. výročí Ostravy), spolupráce Vladislav Gajda, nejvyšší udělená 3. cena.

1967 Rekonstrukce Slezskoostravského hradu

Krajská architektonická soutěž na rekonstrukci Slezskoostravského hradu (soutěž u příležitosti 700. výročí Ostravy), 1. cena.

1967 Přestavba operního divadla v Ostravě

Projekt přestavby a přístavby stávající divadelní budovy, stavba v letech 1969-1971, realizováno jen částečně. Původně Městské divadlo v Ostravě, architekt Alexandr Graf, (1907), v letech 1948-1989 Divadlo Zdeňka Nejedlého, v současnosti Divadlo Antonína Dvořáka. Nerealizovaný návrh čelní fasády divadla reprezentovaný fotografií modelu zařadil historik architektury Felix Haas do publikace Architektura 20. století. Další přestavba divadla proběhla v letech 1999-2000 (Arkos, Josef Havlíček) a novostavba provozní budovy divadla naproti zadnímu průčelí v letech 2001-2002 (Arkos, Josef Havlíček a Vít Klimeš).

1967 – 1968 Divadlo v novém Mostě

Veřejná celostátní anonymní soutěž na ideový návrh divadla v novém Mostě, 1. cena. Na celostátní přehlídce architektonických prací 1968–1969 oceněno 3. cenou v kategorii Projekty. Přípravná dokumentace do roku 1976, projektová dokumentace od 1978 (projekty úvodní, prováděcí, interiéru, hlavní inženýr projektu, autorský dozor, spolupráce Václav Filandr, Antonín Kozák, Břetislav Bosák), stavba začala 1979. Divadlo uvedeno do provozu roku 1985 pod názvem Divadlo pracujících v Mostě (dnešní název Městské divadlo v Mostě).

1968 Hřbitovní kaple Židovské náboženské obce na Ústředním hřbitově v Ostravě

Studie.

1969–1970 Vertikála – plastika ve vodní nádrži na Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě

Soutěž Díla – architektonické řešení vodní nádrže s plastikou Vladislava Gajdy. Realizováno, vodní nádrž byla po čase zrušena.

1969 Vstupní prostor úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu

Vyzvaná veřejná krajská soutěž Díla výtvarně architektonické řešení nástupních prostor s kašnou a plastikou pro úpravnu vody v Nové Vsi u Frýdlantu, 1. cena. Realizováno.

1969 Koncertní síň Státní filharmonie Ostrava

Veřejná, národní, kombinovaná anonymní soutěž na architektonické řešení koncertní síně Státní filharmonie Ostrava, 1. cena. Na celostátní přehlídce architektonických prací 1968-1969 oceněno 1. cenou v kategorii Projekty.

1970-1971 Úprava náměstí s fontánou v Opavě

Architektonické, výtvarné a dopravní řešení náměstí (doprava Otakar Macek), fontána 1974. Realizováno. V době vzniku projektu Náměstí 1. Máje, původně a po roce 1989 opět Horní náměstí.

1972 Budova Národní opery v Bělehradě

Mezinárodní architektonická soutěž.

1973 Budova Národní opery v Sofii

Mezinárodní architektonická soutěž UIA na projekt, spoluautoři Vlastimil Bichler a Evžen Kuba. Projekt byl pořadatelem soutěže zakoupen (odměna).

1974–1981 Kancelářský dům OKR-Doprava v Ostravě

Úvodní studie, spoluautor prováděcího projektu Evžen Kuba. Realizováno.

1976–1980 Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě

Přestavba po požáru v r. 1976, projektová studie 1976, druhá studie 1977, projekt 1978–1980. Spolupráce Ivo Šlosar, prováděcí projekt Hynek Váňa. Interiéry navrhl Radim Ulmann (studie – prostorové řešení 1980, výtvarný návrh – design zařízení 1984). Stavba 1980–1986.

1987–1991 Koncertní síň Janáčkovy filharmonie v Ostravě

Projekt budovy koncertního sálu, přípravná dokumentace (studie, úvodní projekt), nerealizováno.

1989–1992 Slezské divadlo v Opavě

Rekonstrukce a přestavba divadelní budovy. Autorem repliky novorenesanční fasády byl architekt Tomáš Šantavý, 1993.

1995 Divadlo loutek v Ostravě

Architektonická soutěž, 1. cena Petr Hájek a Gabriela Minářová, 2. cena neudělena, zvýšená 3. cena pro dva návrhy – Ivo Klimeš a Aleš Student.

1994–1995 Dostavba hotelu Imperial v Ostravě

Rekonstrukce a dostavba hotelu, realizováno.

1997 Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě

Studie novostavby knihovny (projektová dokumentace Technoprojekt). Realizováno 1998–1999. Stavba se umístila na 2. místě soutěže Dům roku města Ostravy 1998.

1998 Výtvarné centrum Chagall v Ostravě

Studie dostavby budovy výtvarného centra.

2004–2005 Rekonstrukce budovy Městské spořitelny v Opavě

Rekonstrukce budovy, autoři Ivo Klimeš, Roman Kuba, Pavel Hynčica, Atelier Simona. Realizováno.

2007 Kulturní centrum Obecní dům v Opavě

Rekonstrukce, stavební projekt Ivo Klimeš, Ateliér Simona, interiéry Jitka Vrbková, dokončeno 2009.

VÝSTAVY

1968 Výstava architektonické tvorby – 20. let Stavoprojektu Ostrava

Výstava – výběr prací Stavoprojektu v Ostravě 1948–1968. Dům umění v Ostravě.

1968 Bichler – Klimeš – Kuba

Výstava architektonických prací tvůrčí skupiny architektů za období 1957–1967, Vlastimil Bichler, Ivo Klimeš, Evžen Kuba, Dům umění v Ostravě.

1983 Pražské Quadrienale jevištního výstavnictví a divadelní architektury 1983

Československá expozice divadelní architektury, vystaven projekt Divadla pracujících v Mostě.

1987 Pražské Quadrienale jevištního výstavnictví a divadelní architektury 1987

Československá expozice divadelní architektury, vystavena realizace Divadla pracujících v Mostě a Divadla Jiřího Myrona v Ostravě.

1988 Konfrontace ´88

Pracovní výstava Svazu českých architektů, svazová pobočka Ostrava, Dům kultury NHKG Ostrava-Zábřeh.

1998 Bichler – Klimeš – Kuba, architektonická tvorba 1968–1998

Výstava v Galerii Ateliéru Simona, Ostrava.

2005 Čtyři divadla Iva Klimeše

Výstava v Domě umění v Opavě.

2014 Ivo Klimeš / architektura a divadlo

Souborná výstava díla ve Výstavní síni Sokolská 26, Ostrava.

Monografie a publikace:

Architektonická práce. Výběr prací Stavoprojektu v Ostravě (katalog). Ostrava, 1968.

Bichler-Klimeš-Kuba. Výstava architektonických prací tvůrčí skupiny architektů za období 1957-1967 (katalog). Ostrava, 1968.

SEKORA, Ondřej J. Dvě divadla Iva Klimeše. Umění a řemesla, 1986, č. 3.

PEKÁREK, Jaromír a kol. Divadlo Jiřího Myrona Ostrava 1986. Opava, Okresní stavení podnik v Opavě, 1986.

Bichler-Klimeš-Kuba. Architektonická tvorba 1968-1998 (katalog). Ostrava, 1998.

SEDLÁKOVÁ, Radomíra – FRIČ, Pavel. 20. století české architektury, Praha: Titanic, Grada, 2006.

NOVOTNÁ. Eva. Čtyři stavby pro kulturu. Rozhovor s Ivo Klimešem. In JIRKALOVÁ, Karolina – NOVOTNÁ, Eva – STEINBACHOVÁ, Marcela. Texty o architektuře 06/09. Matadoři/ Junioři. Praha, Kruh, o. s., 2010.

POPELOVÁ, Lenka – ŠPAČKOVÁ, Eva. Svět architektury a divadla. Architekt Ivo Klimeš. Praha, Grada, 2014.

Share Button