Ivo Klimeš: Architektura a divadlo / Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava

Divadlo Jiřího Myrona / Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě / 21. 12. 2016 – 30. 6. 2017 / 1. 9. 2017 – 30. 1. 2018,
vernisáž 20. 12. 2016, 17. 00 hodin Divadlo Jiřího Myrona (v prostorách bývalé kuřárny v 1. patře foyeru)
Čs. legií 14, Moravská Ostrava

www.ndm.cz
www.kabinetarchitektury.cz

kurátoři: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Eva Špačková


Hlavním tématem celoživotního architektonického díla ostravského architekta Ivo Klimeše byly divadelní budovy, koncertní sály a další stavby pro kulturu.

Výstava představuje tvorbu architekta Ivo Klimeše a ukazuje výjimečné kvality jeho architektury, zejména architektury divadelních budov, jejich novostaveb i rekonstrukcí (např. Městské divadlo v Mostě, ostravské Divadlo Antonína Dvořáka, Divadlo Jiřího Myrona, Slezské divadlo v Opavě). Kromě toho architekt Klimeš vytvořil mnoho dalších významných realizovaných staveb, návrhů a soutěžních projektů.

Ivo Klimeš se narodil 3. 4. 1932 v Opavě. V roce 1957 ukončil studia na Fakultě architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně. Do praxe Ivo Klimeš nastoupil v ostravském Stavoprojektu v nelehkém období konce padesátých let. Jak sám uvádí, jako mladý architekt vnímal situaci kolem sebe, nechtěl projektovat typizovanou sídlištní výstavbu, a proto začal obesílat architektonické soutěže, které nabízely zajímavá témata a možnost kreativní tvorby. Vítězství v soutěži na nové ostravské operní divadlo (1959) pak nasměrovalo Klimešovu mimořádnou a do velké míry specializovanou kariéru. Díky talentu, mimořádné píli, ale i příznivým okolnostem se mu časem podařilo zařadit se mezi významné osobnosti nejen architektury ostravské, ale i celorepublikové. Doložil to úspěchy v dalších architektonických soutěžích i čtyřmi významnými realizacemi na poli divadelních staveb: rekonstrukcí Divadla Antonína Dvořáka, přestavbou a dostavbou Divadla Jiřího Myrona v Ostravě, novostavbou mosteckého divadla a přestavbou opavského divadla.

Pozoruhodnou součástí tvorby architekta Klimeše je i jeho výtvarná činnost a hojná spolupráce s předními výtvarníky. Výtvarná díla a jejich zapojení do architektury jsou v díle Iva Klimeše velmi výrazným akcentem.

Výstava díla Ivo Klimeše se koná přímo v jedné z jeho nejvýznamnějších staveb – v prostoru Divadla Jiřího Myrona, které se tak stává pozoruhodným exponátem představujícím nejlepší kvality Klimešovy architektury. Budova vždy představovala výrazný kulturní stánek Ostravy. Původní novorenesanční budova postavená v letech 1892-1894 jako český Národní dům byla v pozdější době několikrát přestavěna. Počátkem prosince 1976 divadlo vyhořelo. Zničena byla převážná část budovy včetně jeviště i hlediště a dalších prostor. Architekt Ivo Klimeš vytvořil návrh nového divadla za ponechání cenného novorenesančního uličního průčelí do ulice Čs. legií a části předního traktu historické budovy. Interiéry navrhoval Radim Ulmann (1928) včetně speciálně pro tento prostor vytvořeného návrhu divadelních křesel. Výtvarník Jaroslav Svoboda navrhl skleněný lustr jako vertikálu procházející kruhovým světlíkem propojující obě úrovně foyer. Ve foyer byla umístěna i busta Jiřího Myrona od ostravského sochaře Karla Vávry. Na schodišti do patra se nachází tapisérie ostravské výtvarnice Věry Tošenovské pod názvem Představení začíná. Stavba divadla byla dokončena v roce 1986 a divadlo bylo slavnostně otevřeno dne 28. dubna 1986.

Dostavba divadla včetně doposud výborně zachovaného původního interiéru představuje doklad vynikajícího dobového řešení kulturní stavby. Spojuje se zde architektonické pojetí budovy, řešení interiérů a začlenění výtvarných děl v jednom uměleckém celku včetně dnes již těžko nahraditelného materiálového a řemeslného provedení.

Architektura Ivo Klimeše nesporně obohatila zejména ostravský kulturní život a vytvořila prostor pro další umělce a na ně navazující odborné profese (režie, herectví, scénografie, výtvarné umění, divadelní kritika, historie architektury a divadla).

Jednotlivé stavby architekta Klimeše jsou dnes již nedílnou součástí našeho kulturního dědictví. Dokládá to i fakt, že se objevují v publikacích zabývajících se moderní českou architekturou nebo divadelní architekturou. Výstava Klimešova díla poukazuje na hodnoty architektury a výtvarného umění v poválečném období, které můžeme nalézt i mimo hlavní architektonická centra. Chtěla by přispět k jejich zhodnocení, zachování a ochraně před neuváženými úpravami. Stavby architekta Iva Klimeše si tuto pozornost plně zaslouží.

Výstava si dává za cíl vedle souhrnného představení tvorby architekta Iva Klimeše propagaci architektury obecně jako rámce uměleckého a kulturního života v Ostravě. Vystavením Klimešova díla chceme podpořit odbornou debatu o hodnotách soudobé ostravské architektury a upozornit na významnou úlohu kvalitní architektury při vytváření obrazu města.

Eva Špačková

Share Button