Ivan Ruller / Galerie Cooltour

Cooltour uvádí výstavu v rámci festivalu Archikultura.

Vernisáž proběhne 5. 3. 2014 v 18:00 hod.

Výstava potrvá do 13. 4. 2014

Na tvorbě architekta Rullera, který se narodil 17. listopadu 1926 v Brně, je dobře patrný vliv funkcionalismu třícátých let a moderny. Vychází ostatně z brněnské školy, kde po druhé světové válce vystudoval u významných architektů tehdejší doby. Mimo jiné u Bohuslava Fuchse a především u Bedřicha Rozehnala, u něhož byl už za studií asistentem. On sám podle mínění odborníků „spojuje zdařile racionálně chápanou stránku architektury s výtvarně pojatým exteriérem a interiérem v jednotnou a emocionálně často velmi účinnou kompozici“. Pro Rullera je typické, že výtvarná složka je vždy rovnocenným partnerem představám architekta. Jeho nebývalá spolupráce s výtvarníky tak přispívala i v době socialistického stavebnictví k architektonické kultivovanosti staveb. Svoji lásku k umění vyjádřil i členstvím v několika uměleckých sdruženích. Patří k zakladatelům Sdružení Q či ke Skupině 58.

„Při realizaci výstavy díla architekta Ivana Rullera jsme našli v panu profesorovi neuvěřitelně pozoruhodnou osobnost umělce, který přesto, že v minulém měsíci oslavil 87. narozeniny, je stále pracovně aktivní, věnuje se své architektonické praxi, účastní se soutěží a vyučuje na Fakultě architektury. Jeho dílo čítá přibližně 670 projektů. Stěžejní část výstavy tvoří oceněné soutěžní projekty navrhované v tuzemsku i zahraničí. Například soutěžní návrh budovy radnice v Amsterdamu, projekt budovy radnice v Torontu, budova opery v Baghdadu nebo soutěžní návrh Nového Egyptského Muzea v Káhiře. Zvláštní kontrast je možno pozorovat u projektů, jež jsou prezentovány jak tehdejšími grafickými metodami, tak i soudobými – v podobě vizualizací, tvořených na počítačích studia Flying Architecture, které se na výstavě podílelo,“ říká kurátor výstavy architekt Martin Enev z Galerie Architektury Brno.

Matúš Nedecký ze studia Flying Architecture k tomu podotýká: „Práce na projektu byla pro nás osvěžením. Celkově jsme všichni ze studia měli k návrhům pana architekta Rullera velice pozitivní vztah a panovala zde nezvyklá radost z práce. Pompéznost masy betonu, mentalita stavby a hra s velikým prostorem nám dovolily nahlédnout do světa architektury v době, kdy se ještě neměřil každý čtvereční metr podle ceny a využitelnosti, ale spíše podle působení na pocity človeka v rámci doby a architektury. A byl to mnohdy nádherný pocit Děkujeme organizátorům výstavy z GAB za tuto příležitost.“

 

 

web vernisáž:http://www.cooltourova.cz/?option=com_etickets&view=event&event_id=324&category_id=&time=1394038800&Itemid=207&lang=cz
web výstava:http://www.cooltourova.cz/?option=com_etickets&view=event&event_id=323&category_id=6&time=1394038800&Itemid=209&lang=cz
fcb: https://www.facebook.com/events/362237727247764/

Share Button