ICAM

Kabinet architektury je členem ICAM (Mezinárodní konfederace architektonických muzeí / International Confederation of Architectural Museums).

ICAM
Mezinárodní konfederace architektonických muzeí – ICAM (International Confederation of Architectural Museums)

Organizace muzeí, center a sbírek zaměřujících se podporou vztahů a vazeb mezi všemi zájemci zabývajících se prosazováním lepšího porozumění architektury.

ICAM je členem Mezinárodní rady muzeí (ICOM) jako nezávislý mezinárodní subjekt s vyhraněnou specializací. ICAM propojen a úzce spolupracuje s Mezinárodní archivní radou (ICA).

 

Cíle ICAM a jejích členů

  • uchování architektonického dědictví
  • zkvalitňování a ochranu urbanizovaného prostředí
  • vzdělávání v oblasti studia dějin architektury za účelem dalšího využití
  • vytváření podmínek pro veřejnou prezentaci architektury
  • výměnu informací a zveřejňování odborných názorů

ICAM v České republice

Česká republika je zastoupena v ICAM zapsaným spolkem Kabinet architektury.

Profil Kabinetu architektury na stránkách ICAM: http://icam-web.org/member.php?subnode_id=1&page_id=6135
Share Button