Iain Patterson. Out West / Zámek Plumlov

Zámek Plumlov / 12. 4. — 28. 6. 2019 / vernisáž 12. 4. 2019 v 17.00 hodin

Umělec a pedagog Iain Patterson (1946) vyučoval třicet let na Škole kresby a malířství v College of Art v Edinburgu. Úzce spolupracoval s New 57 Gallery a Collective Gallery v Edinburgu, kterou založil a léta řídil. Jeho práce můžeme nalézt ve Scottisch Arts Council, ale i v Muzeu moderního umění (MoMA) v New Yorku.

Zahájení výstavy Out West budou předcházet přednášky Iaina Pattersona:

Vila Tugendhat / Brno / 10. 4. 2019 / 19.00 / téma : Charles Rennie Mackintosh

Krajská galerie výtvarného umění / Zlín / 11.4. 2019 / 17.00 / téma: Architektura bez architektů

Přednášky a výstava se konají v rámci 11. ročníku mezinarodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2019

Nad Výstavou převzal záštitu hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk

Výstava za finanční podpory Olomouckého kraje, byla připravena ve spolupráci Kabinetu architektury, Plumlovského zámku a Muzea architektury ve Vratislavi.

Kurátoři výstavy: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec (Kabinet architektury)


Iain Patterson řadu let pracuje s motivem spojujícím různé formy a matérie, s motivem biologického růstu a proměny. Znovu tak vchází do jasného světa trav, hub, mořských řas, jehličnatých a listnatých stromů a lodyh neznámých bylin a plevelů, které nachází na kamenitých rumištích. Tento biomorfismus  v nejrůznějších podobách, tedy i v obrazech a kresbách či v porcelánových plaketách je, přirovnáme-li tyto dokonalé umělecké výtvory k hudbě, spíše souborem etud – jakýchsi zkoušek a cvičení, jistým způsobem nedokončených. Občas se Pattersonovi přihodí, že postaví most na druhý břeh, tedy vybuduje něco ve své konkrétní vlastní existenci. První takový most postavil, když pracoval na kolekci „All The Monros“ (všechny nejvyšší vrcholy Skotska, které dobyl lord Monroe, a které Iain vymodeloval na porcelánových destičkách o velikosti 10x10cm) a při podobných modelech „Peat Roads“ (mnohakilometrové řezy vzdušnou čarou povrchovými doly hnědého uhlí v severním Skotsku). Malby smyšlených světů biomorfismu, obrazy vyjadřující pohyb biologické matérie jsou již řadu let motivací a nejčastějším motivem v jeho „aktivní meditaci“. Toto meditativní pronikání do tajemství života střídá s rekonstruováním starých domů způsobem, aby se v nich dalo pohodlně žít, a zároveň zůstaly zachovány stopy jejich minulosti.

Zbigniew Makarewicz

Share Button