Iain Patterson – Out West / Kabinet architektury Ostrava

Dům umění / Jurečkova 9 Ostrava / 22. 1. – 20. 3. 2016 / vernisáž 21. ledna 2016 v 17 hodin / Setkání s Iainem Pattersonem, křest publikace k výstavě Iain Patterson / Out West a přednáška Architektura bez architektů / úterý 15. března 2016 v 16 hodin

kurátoři: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec (Kabinet architektury) a Wojciech Stefanik (MAW)

akce na facebook.com: vernisáž 21. 1. 2016 / setkání s autorem a přednáška

Umělec a pedagog Iain Patterson (1946) vyučoval třicet let na Škole kresby a malířství v College of Art v Edinburgu. Úzce spolupracoval s New 57 Gallery a Collective Gallery v Edinburgu, kterou založil a léta řídil. Jeho práce můžeme nalézt ve Scottisch Arts Council, ale i v Muzeu moderního umění (MoMA) v New Yorku.

Iain Patterson řadu let pracuje s motivem spojujícím různé formy a matérie, s motivem biologického růstu a proměny. Znovu tak vchází do jasného světa trav, hub, mořských řas, jehličnatých a listnatých stromů a lodyh neznámých bylin a plevelů, které nachází na kamenitých rumištích. Tento biomorfismus v nejrůznějších podobách, tedy i v obrazech a kresbách či v porcelánových plaketách je, přirovnáme-li tyto dokonalé umělecké výtvory k hudbě, spíše souborem etud – jakýchsi zkoušek a cvičení, jistým způsobem nedokončených. Občas se Pattersonovi přihodí, že postaví most na druhý břeh, tedy vybuduje něco ve své konkrétní vlastní existenci. První takový most postavil, když pracoval na kolekci „All The Monroes“ (všechny nejvyšší vrcholy Skotska, které dobyl lord Monroe, a které Iain vymodeloval na porcelánových destičkách o velikosti 10x10cm) a při podobných modelech „Peat Roads“ (mnohakilometrové řezy vzdušnou čarou povrchovými doly hnědého uhlí v severním Skotsku). Malby smyšlených světů biomorfismu, obrazy vyjadřující pohyb biologické matérie jsou již řadu let motivací a nejčastějším motivem v jeho „aktivní meditaci“. Toto meditativní pronikání do tajemství života střídá s rekonstruováním starých domů způsobem, aby se v nich dalo pohodlně žít, a zároveň zůstaly zachovány stopy jejich minulosti.

Zbigniew Makarewicz

 

Ostravská expozice je pojata jako typická ukázka prolnutí architektury a výtvarného umění. Dosud Kabinet architektury prezentoval architekturu spíše na pomezí hudby, módy nebo matematiky. Autor osobně výstavu navštíví v březnu, kdy se také uskuteční křest první polsko-anglicko-české publikace o jeho tvorbě.

 


 

Ve spolupráci:

ma-vratislav2gvuo-logo

Share Button