Hynoucí krása … 2007

meziválečná architektura dvacátého století ve Slezsku

Nepříliš dlouhé období dvaceti let mezi válkami zanechalo nepřehlédnutelný otisk v architektuře celého Horního Slezska. Byla to doba nespoutané kreativity a progresivních experimentů charakteristická pro Evropu třicátých let dvacátého století…

Nyní s odstupem sedmdesáti let pod silnou vrstvou prachu objevujeme hynoucí krásu …

Dvouhlavý drak
/ Dwugłowy Smok / Zweiköpfiger Drache
Architektura meziválečné doby v Horním Slezsku

Čtyřicetiminutový dokumentární film Jadwigy Kocur pojmenovaný „ Dvouhlavý drak. Architektura meziválečné doby v Horním Slezsku“ přibližuje osudy zajímavých stavebních objektů na pozadí politické zkušenosti Poláků a Němců v souvislosti s územním dělením Horního Slezska. Film ukazuje situaci, kdy prostředí plné napětí a osobních tragédií nakonec má paradoxně i kladné dopady – doposud periferní krajina se stává předmětem vládních zájmů obou států a tak během několika let provinční Horní Slezsko se mění v moderní urbanistické celky s výraznými architektonickými počiny, jež nesou viditelné stopy inspirace myšlenkami Neues Bauen, Le Corbusiera a „ chichagskou školou“ a představuji tak významný progresivní urbanistický experiment třicátých let v Evropě dvacátého století.

Po zhlédnutí filmu a pochopení významu názvu dokumentu v tom, že každá doba má svého nezkrotného draka (zde funkcionalistické hnutí a jeho dvě hlavy symbolizují oba kulturní a národní živly popisované oblasti), nabyli jsme pocitu, že pro úplnost pochopení ducha tehdejšího Horního Slezska, jako celku, musí mít „meziválečný drak“ ještě třetí hlavu, hlavu „českou“ !

Tato skutečnost se stala základní myšlenkou a podnětem k spontánní iniciativě podpořit zapomenuté stránky kulturního dědictví (nejen) Horního Slezska a proto tato soutěž, a proto taky www.trojhlavydrak.com

Share Button