Heinz Gappmayr / Galerie Lindner Wien

Galerie Lindner Wien, 23. 04. – 30. 05. 2020

Heinz GAPPMAYR (*1925/ † 2010, Innsbruck) byl rakouský vizuální umělec, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů konkrétní a vizuální poezie.

Na konci padesátých let vyvinul vlastní umělecký koncept, kterého podstatou je interpretování samotného jazyka jako uměleckého předmětu. Jeho první publikace a taktéž výstavy již odkazovaly na rozdíly mezi termíny, slovy a na nelingvistická témata. Gappmayr byl mimo jiné velmi aktivní ve spolupráci s muzeí a galeriemi, a také byl ceněným partnerem pro mladší umělce, kdy s nimi vedl vedl živou diskuzi o současné umělecké scéně, s názorovým dopadem daleko mi Innsbruck. Svými aktivitami a přednáškami významně přispěl k propojení oblasti vědy s uměním.

Práce Heinze Gappmayra vychází z podstaty lingvistické a umělecké analýzy, jež kombinuje aspekty jazykového výzkumu, teorie obrazu a filozofie. Na začátku všeho byl pokus překonat referenční charakter jazyka do něčeho mimo něj a zacházet se slovy a symboly na kusu papíru tak, jako by se jednalo o specifickou mentální realitu. Význam a obsah jazykových prvků byl poté rozšiřován na knižní média, obrazové panely, stěny a prostory, a nakonec také na veřejná místa, budovy a náměstí. Kromě pečlivé volby samotných prostorových podmínek rozhodující u něj vždy především byl výběr a umístění slov, řádků nebo znaků.

Jejich prostřednictvím jako uměleckých předmětů se vytvářejí myšlenkové obrazy, ve kterých se myšlenka stává živou a to jak vizuální a ideální realitou současně. Vizuální motivy jsou zde prosty jakéhokoliv představování výjevů z obklopujícího nás živého světa, protože se u Gappmayra vždy jedná o konkrétní a obecně prožívané zkušeností. Důležitým aspektem všeho je aktivní role, které se divák nesmí bát, a pokud jen trochu otevře svoji fyzickou a duševní stránku smysl díla mu nikdy nebude utajen.

Základním podnětem pro vznik textových a liniových kompozicí je všudypřítomnost prostoru. Koncepční přístup a formální struktura jsou vždy vzájemně závislé. Prostor a čas nejsou objekty vnímání. Evokativní intenzita výrazů je patrná ve změnách skrze vnímaní viditelných indikátorů. Jazyk a geometrické formy tvoří ve fantazii konstruktivní celek, který předpokládá, že se vše odehrává v prostoru.“ (Heinz Gappmayr, Texty v prostoru, 1989)

V roce 1962 se objevila jeho první publikace s vizuálními texty (zeichen I), četné knižní publikace následovaly v dalších letech. První samostatnou výstavu zahájil v roce 1964,

texty určené pro místnosti (Raumtexte) se zrodily v roce 1973 a jeho fotografické texty mohla veřejnost spatřit v roce 1979. Zúčastnil se bezpočtu skupinových a samostatných výstav.

O Heinzi Gappmayerovi bylo mnoho napsáno a publikováno, a mezi jinými tyto monografie:

– Peter Weiermair (Hg.), von für über Heinz Gappmayr. Verlag für moderne Kunst, Zirndorf, 1985
– Dorothea van der Koelen, Das Werk Heinz Gappmayrs. LIT Verlag, Münster, 1994
– Ingrid Simon, Vom Aussehen der Gedanken. Heinz Gappmayr und die konzeptuelle Kunst. Ritter Verlag, Klagenfurt, 1995
– Siegfried J. Schmidt (Hg.), Zwischen Platon und Mondrian: Heinz Gappmayrs konzeptuelle Poetik. Ritter Verlag, Klagenfurt, 2005


Kulturní revue Protimluv (4/2019) u příležitosti výstavy Dominique Chapuis v Ostravě otiskla esej nazvanou Barevnost a  svět představivosti, kterou Gappmayr věnoval tvorbě této současné konkrétní umělkyni.


Galerie Lindner se sídlem ve Vídní je prostorově komorní, ale svým dlouhodobým působením se zaměřením na současné a především konkrétní umění, velmi významná kulturní instituce s mezinárodním přesahem. Výběr kvalitních autorů a pozoruhodných děl, jež tato galerie představuje, je dílem Petera Lindnera, zakladatele, majitele a kurátora v jedné osobě. Není bez zajímavostí, že první výstava Anny Szprynger mimo její rodné Polsko se uskutečnila z iniciativy Kabinetu architektury v Ostravě (1916), aby následně na jaře roku 2017 byla představena právě v Galerie Lindner ve Vídni. Byl to okamžik navázaní spolupráce mezi oběma institucemi a na oplátku díky možnostem Petera Lindnera se česká veřejnost na přelomu roku 2019 a 2020 měla možnost seznámit se s pracemi přední rakouské umělkyně Anny-Marie Bogner. V plánu jsou další společné projekty jako například nyní připravovaná výstava živoucích legend současného rakouského umění, ke kterým beze sporu patří Hellmut Bruch a Gerhard Frömel, a která by měly být k vidění na začátku prosince tohoto roku.

Výstava Heinz Gappmayr byla díky laskavému svolení Petera Lindnera zařazena do programu 12. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2020.

Share Button