Heinrich Lauterbach. Architekt vratislavského modernismu / Městská galerie MY, Jablonec nad Nisou

Městská galerie MY / Dům Jany a Josefa V. Scheybalových / Jablonec nad Nisou / 28. 3. – 24. 5. 2014 / vernisáž výstavy 27. března 2014 v 18.00 hodin.

Architekt Heinrich Lauterbach se narodil v roce 1893 ve Vratislavi (Breslau, Wroclaw). Absolvoval zde Akademii umění a uměleckého řemesla a ve studiu pokračoval na Vysoké škole technické v Darmstadtu a Drážďanech. V roce 1925 se vydal na dráhu svobodného architekta a usadil se v rodném městě. Zároveň se stal členem prestižního sdružení architektů „Der Ring“ v Berlíně. V poválečném období vyučoval na vysokých školách ve Stuttgartu a Kasselu. Zemřel v roce 1973. Výstava věnovaná dílu Heinricha Lauterbacha se koná díky spolupráci Městské galerie MY s Muzeem architektury ve Vratislavi, městě s bohatou tradicí v oblasti moderní architektury. Mezi regionem Jizerských hor a Dolním Slezskem, jehož centrem dodnes Vratislav je, existovaly v minulosti čilé kontakty. Oživování povědomí o kulturních vazbách v těchto oblastech může přispět k upevňování vzájemných vztahů Čechů a Poláků v současnosti. Záštitu nad výstavou převzal primátor statutárního města Jablonec nad Nisou Petr Beitl.

Share Button