GRAFT. Masters of Architecture / SARP Katowice

Wolfram PUTZ / GRAFT / Graftlab Berlin / přednáška: 28. 3. 2019 18.00

Právnícká fakulta Slezské univerzity v Katovicích v rámci přednáškového cyklu Masters of Architecture / SARP Katowice a 11. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura´2019

První letošní přednáška z cyklu Masters of Architecture uvedla Wolframa Putze, zakladatele německého studia GRAFT, které lze zařadit mezi nejvíce fascinující studia na světě.

Anglické slovo „graft“ má mnoho významů. V oblasti medicíny se ním rozumí transplantace, přesněji přenos orgánu z jednoho těla do jiného, zcela cizího. V běžném každodenním kontextu může být ale také překládáno jako „štěp“, nebo znamenat opilce, či jednoduše tvrdou práci.

Ale co znamená GRAFT v architektuře? Německá architektonická laboratoř původně medicínský význam tohoto slova vnímá v mnohem v širším kontextu, transplantaci chápe jako zásadní a významný fenomén ovlivňující široce pojímanou lidskou kulturu. Architekti GRAFTu si všimli, že doba, ve které žijeme se vyznačuje momenty, kdy identita jednotlivce je různým způsobem transplantována a musí neustále hledat své místo v nové realitě rychle se měnícího světa kolem nás.

Skrze realizací budov v různých částech světa GRAFT překračuje hranice architektury do mnoha multidisciplinárních oblastí, které formují náš každodenní život, jakými například jsou masová a anebo elitní kultura, filozofie, literatura, film, sport atd. Hledání vztahů mezi těmito disciplínami a proces transplantace jednotlivých prvků mezi nimi je neoddělitelnou součástí každé fáze připravovaných projektů. Tento inovativní přístup kombinovaný s tvrdou prací umožnil německým architektům získat uznání v širokém globálním měřítku.

Wolfram Putz provozuje studio GRAFT společně s Larsem Krückebergem a Thomasem Willemeitem již od roku 1998. Společně se zakladateli studia a svými partnery byl kurátorem německého pavilonu na loňském Mezinárodním bienále v Benátkách.

A jak GRAFT funguje v praxi? O tom a nejen o svých pozoruhodných projektech a realizacích nesmírně poutavě vyprávěl Wolfram Putz ve čtvrtek 28. března 2019 během své přednášky, která se konala v budově Právnické fakulty Slezské univerzity v Katovicích.

Kurátorem přednášky a přednáškového cyklu Masters of Architects je Wojciech Fudala

_______________________________________________________________________________

Není bez zajímavosti, že Kabinet architektury v rámci výstavy Mezinárodní vztahy. Mladí architekti z Německa představil v Ostravě architektonickou laboratoř GRAFT v roce 2010.

Share Button